Trilinguis III: Kazimierz Brakoniecki „Zapamiętane”
10 lutego 2016 r.

W Starym Ratuszu WBP odbyła się premiera trzeciej pozycji z serii wydawniczej WBP „Trilinguis” – trójjęzycznych edycji poetów regionalnych wykonana tradycyjnymi technikami drukarskimi. W najnowszej publikacji z serii „Trilinguis” prezentujemy wiersz Kazimierza Brakonieckiego pt. „Zapamiętane” – utwór został opublikowany w trzech wersjach językowych. Tłumaczenia na język francuski dokonała Frédérique Laurent, na niemiecki Winfried Lipscher. Podczas spotkania poeta sam przeczytał polską i francuską wersję, natomiast z przekładem na niemiecki zapoznała nas Kornelia Kurowska, germanistka, prezes Fundacji Borussia.

W trakcie spotkania rozmawiano nie tylko o opublikowanym wierszu i twórczości Kazimierza Brakonieckiego, ale także o samej technice, w której wydawana jest seria – tajniki swojego warsztatu zdradzał drukarz przygotowujący wszystkie wydania „Trilinguis” – Marek Gardzielewski.

Spośród uczestników spotkania posiadających przy sobie kartę WBP zostali wylosowani „szczęściarze”, którzy otrzymali unikatowe, numerowane egzemplarze najnowszego „Trilinguis”. Seria „Trilinguis” to pomysł WBP na promocję olsztyńskich poetów oraz prezentację tłumaczy z różnych krajów, którzy mają znaczny wkład w upowszechnianie polskiej poezji za granicą i rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej. Ta niezwykła publikacja powstała w Pracowni Starych Technik Drukarskich WBP. Wykonali ją pracownicy biblioteki: Iwona Bolińska-Walendzik, Marek Gardzielewski, Sylwia Białecka (korekta). Utwór Kazimierza Brakonieckiego wydrukowano techniką wypukłodruku. Całości dopełnia subtelne tłoczenie na okładce charakteryzujące serię. To bibliofilski rarytas, wydany w nakładzie 150 ręcznie numerowanych egzemplarzy.

Kazimierz Brakoniecki – poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej Bretanii, autor antologii literackich, 30 książek poetyckich, eseistycznych, autobiograficznych, animator kultury, kurator wystaw plastycznych.
Współzałożyciel i współtwórca olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” (1990) oraz Fundacji „Borussia” (2006), pomysłodawca i współzałożyciel Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié”. Współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” w latach 1991-1997. Od 2014 ponownie red. naczelny Borussii. Wielokrotnie nagradzany za działalność kulturalną i twórczość literacką. W 2015 r. świętował 40-lecie pracy twórczej.

Na zdjęciu z prawej strony Kazimierz Brakoniecki odbiera papierowa torbę zawierającą Po lewej stronie stoi Marek Gardzielewski drukarz, który wykonuje serię
Na zdjęciu Kazimierz Brakoniecki. Potera czyta z trzymanego w rękach najnowszego wydania Na zdjęciu Kornelia Kurowska, która czyta z trzymanego w rękach najnowszego wydania
Na zdjęciu widownia spotkania. Na zdjęciu widać pierwszą stronę otwartego
Na zdjęciu siedzący przy stole Kazimierz Brakoniecki. Poeta podpisuje egzemplarz Na zdjęciu gablota, w której prezentowana jest wystawa

powrót