ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Uniwersytecka innowacyjność”
22 stycznia 2016 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy fotogramów prezentujących „Uniwersyteckie innowacje”, pod honorowym patronatem J.M. Rektora prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach cyklu „UWM – NAUKA – KULTURA – ROZWÓJ”

Zarząd Klubu „Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów UWM, kontynuując działania mające na celu popularyzację dorobku Uniwersytetu, zrealizował kolejną inicjatywę. Tym razem przygotowaliśmy wystawę fotograficzną pod tytułem „Uniwersyteckie innowacje”. Chcieliśmy w ten sposób zaprezentować mieszkańcom Olsztyna najnowocześniejsze wyposażenie naukowo-badawcze, jakim dysponują wydziały przyrodniczo-techniczne Uniwersytetu, a co za tym idzie, doskonałe warunki do zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji naukowych przez studentów i kadrę naukową. Zakładamy, że nasza wystawa składająca się z około 70 fotogramów będzie interesującą ekspozycją, którą zaprezentujemy i na Uniwersytecie, i w innych ważnych publicznych miejscach w mieście i w regionie.

Współorganizator:
Klub „Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

zdjęcie przedstawia planszę tytułową do wystawy na zdjęciu plansze z prezentacjami innowacji uniwersyteckich
na zdjęciu Prezes Klubu na zdjęciu jeden z autorów zdjęć Janusz Pająk
na zdjęciu Prezes Klubu na zdjęciu publiczność zgromadzona na wernisażu
na zdjęciu Lech  Kryszałowicz oprowadzający po wystawie  

powrót