Konferencja Regionalna „Biblioteka - Twój czas, Twoje miejsce”
2 grudnia 2015 r.

2 grudnia 2015 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie po raz szósty odbyła się doroczna Konferencja Regionalna, na której zebrali się przedstawiciele władz samorządowych oraz dyrektorzy i pracownicy bibliotek z województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie poświęcone zostało infrastrukturze bibliotek: możliwościom pozyskania funduszy na budowę lub modernizację placówek oraz przykładom dobrych praktyk z tych bibliotek, które wykorzystały środki z programu.

Po rozpoczęciu Konferencji przez Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Andrzeja Marcinkiewicza, Elżbieta Kalinowska, Zastępca Dyrektora ds. programowych Instytutu Książki, przestawiła założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 oraz warunki pozyskania środków finansowych z programu „Infrastruktura bibliotek”. Przykłady inwestycji bibliotecznych wykonanych w województwie warmińsko mazurskim ze środków dostępnych w latach ubiegłych zaprezentowały Genowefa Kwoczek, wójt gminy Elbląg oraz Dorota Paleń-Krajewska, Dyrektor MBP w Lidzbarku Warmińskim. O przykładach realizacji rozbudowy lokali bibliotecznych w Polsce opowiedziała Ludwika Ignatowicz ze Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ.

Jak co roku, na konferencji doceniono i nagrodzono także biblioteki, które zajęły wysokie miejsca w Rankingu bibliotek przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i Instytut Książki. Najlepszymi spośród wszystkich placówek była GBP w Świątkach, która zajęła II miejsce w rankingu ogólnopolskim oraz MGBP w Morągu, która zajęła miejsce V. Pozostałe biblioteki, które zajęły osiągnęły wysokie wyniki to: MGBP w Korszach (19), MBP w Nowym Mieście Lubawskim (27), GBP w Lubominie (28), GBP w Starych Juchach (31), MGBP w Reszlu (40), GBP w Markusach (53) oraz MGBP w Pieniężnie (99).

Pełny „Ranking Bibliotek” dostępny jest na stronie „Rzeczpospolitej” oraz Instytutu Książki

Podczas konferencji zaprezentowano wystawę przygotowaną z okazji zbliżającego się jubileuszu 65-lecia WBP w Olsztynie pt. „Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – bliska mieszkańcom regionu”.

Dyrektor Wojewódzkiej biblioteki w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz stoi za trybuną i wita gości konferencji. Po prawej stronie stoi ścianka WBP - czarna z logo biblioteki, po lewej stronie widać kawałek ekranu, na którym wyświetla się prezentacja.  Konferencja odbywa się w czytelni książek na I piętrze WBP w Olsztynie w budynku Starego Ratusza. Za trybuną stoi Elżbieta Kalinowska, Zastępca Dyrektora ds. programowych Instytutu Książki - ubrana w czarną garsonkę, krótkie blond włosy, jasna karnacja - która przedstawia swój referat. Po prawej stronie stoi ścianka WBP - czarna z logo biblioteki, po lewej stronie widać kawałek ekranu, na którym wyświetla się prezentacja.
Zdjęcie wykonane z lewej strony sali z przodu. Widać siedzących uczestników konferencji. W większości są to kobiety. Sala jest biała. Na zdjęciu przedstawiciele dwóch bibliotek wraz z reprezentantami władz samorządowych, które osiągnęły najlepszy wynik w Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej - od lewej: Kierownik biblioteki w świątkach Halina Kirjew, Sekretarz Gminy Świątki, Jarosław Milewski, Dyrektor biblioteki: Elżbieta Dziubińska oraz Zastępca Burmistrza Morąga Leszek Biernacki. Za nimi ścianka WBP.
Elżbieta Kalinowska, Zastępca Dyrektora ds. programowych Instytutu Książki oraz Berenika Oklińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczają dyplomy i nagrody przedstawicielom bibliotek będących laureatami nagrody Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej. Stoją na tle ścianki WBP. Na zdjęciu pozostali laureaci nagrody - przedstawiciele MGBP w Korszach, MBP w Nowym Mieście Lubawskim, GBP w Lubominie, GBP w Starych Juchach, MGBP w Reszlu, GBP w Markusach oraz MGBP w Pieniężnie. Po lewej stronie ścianka WBP. Za stojącymi okno.
Berenika Oklińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręcza dyplom i nagrodę laureatom nagrody Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej wymienionym na poprzednim zdjęciu. Za trybunką Genowefa Kwoczek, wójt gminy Elbląg prezentuje swoje wystąpienie. Patrzy w lewą stronę na ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja - widać osoby przecinające wstęgę podczas otwarcia biblioteki. Za mówiącą ścianka WBP.
Za trybunką Pani Dorota Paleń-Krajewska, dyrektor MBP w Lidzbarku Warmińskim prezentuje swoje wystąpienie. Na ekranie po lewej stronie wyświetlana jest prezentacja - widać slajd początkowy z tytułem wystąpienia. Za mówiącą ścianka WBP. Za trybunką Ludwika Ignatowicz ze Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ prezentuje swoje wystąpienie. Na ekranie po lewej stronie wyświetlana jest prezentacja - widać zdjęcia z budowy jednej z bibliotek w Polsce. Za mówiącą ścianka WBP.

powrót