„Szeroki kąt widzenia” – III debata literacko-fotograficzna
5 listopada 2015 r.

Gośćmi III debaty literacko-fotograficznej byli Alicja Bykowska-SalczyńskaMarcin Cielecki. Dyskusję o literaturze i obrazie uzupełniła wystawa fotografii wykonanych poetom podczas sesji z fotografikami z Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Blur. Zdjęcia autorstwa: Macieja Wagnera, Krzysztofa Omiliana, Renaty Orlińskiej, Agnieszki Cichoń-Kamińskiej, Piotra Dowejki można było podziwiać w Czytelni Czasopism do 26 listopada.

Spotkanie prowadziła Ewa Zdrojkowska.

Od września do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zapraszamy autorów i fotografików związanych z Olsztynem. Projekt ten wyrósł z cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu spotkań, które odbywały się w WBP w latach 2013-2015 ph. „Szeroki kąt widzenia”. Celem projektu jest promowanie i rozpowszechnianie twórczości literackiej i fotograficznej oraz integracja tych dwóch środowisk kulturalnych Olsztyna.

Współorganizator:
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne Blur
Projekt realizowany jest przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna

Na pierwszym planie widownia, w dalszym planie scena i bannery. Zdjęcie zrobione z tyłu sali - trwa przygotowanie do spotkania. Jedni ludzie szukają wolnych miejsc, inni już siedzą na krzesłach. Na zdjęciu widownia.
Na krzesłach, od lewej siedzą: Marcin Cielecki - pisarz, Ewa Zdrojkowska - prowadząca, Alicja Bykowska-Salczyńska - pisarka. Na drugim planie znajdują się bannery: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne Blur. Na zdjęciu po lewej stronie Marcin Cielecki. Po prawej stronie stoi uczestniczka spotkania, która rozmawia z Cieleckim. Dalej po prawej stoi uczestnik spotkania, w ręku trzyma różę.
Na pierwszym planie, po lewej uczestniczka spotkania przygląda się fotografii, która stoi na sztalugach po prawej stronie zdjęcia. W tle inni uczestnicy spotkania, którzy rozmawiają. Na zdjęciu od prawej: Renata Orlińska - fotografka, obok niej Alicja Bykowska-Salczyńska. Po lewej stronie stoi sztaluga ze zdjęciem.
Na zdjęciu Marcin Cielecki. Przy nim, na prawo stoi w rzędzie czworo uczestników spotkania: dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Na pierwszym planie, w centrum zdjęcia Marcin Cielecki, który siedzi na ławce. Po jego dwóch stronach stoi dwóch uczestników spotkania. Trzymają nad nim, wysoko uniesione róże. W tle, na ścianie fotografie z wystawy.

powrót