„Szeroki kąt widzenia”
II debata literacko-fotograficzna
9 października 2015 r.

Od września w mury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej powróciły w nowej odsłonie spotkania z cyklu „Szeroki kąt widzenia”. Wykłady, które do tej pory stanowiły gratkę w przeważającej mierze dla miłośników fotografii, przybrały zupełnie nową formę – debaty.

Gośćmi II debaty literacko-fotograficznej byli Zbigniew ChojnowskiDawid Kraszewski. Dyskusję o literaturze i obrazie uzupełniła wystawa fotografii przedstawiająca poetów. Zdjęcia wykonali fotograficy z Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Blur: Adam Kolaśniewski, Ola Mossakowska, Michał Osęka, Marcin Przewłocki, Michał Ciucias.

Można rzec, że tym razem debata była nie tylko spotkaniem dwóch poetów, ale także ucznia i nauczyciela, ponieważ Dawid Kraszewski wciąż jest studentem Zbigniewa Chojnowskiego. Jednakże obaj panowie wyraźnie stawiają granicę między tymi dwoma płaszczyznami życia, na których się spotykają. Podczas debaty pisarze oczywiście rozmawiali o poezji, ale nie zabrakło też dyskusji o zdjęciach, w którą zaangażowali się fotograficy z WMSF Blur.

Spotkanie prowadziła Ewa Zdrojkowska.

Celem projektu jest promowanie i rozpowszechnianie lokalnej twórczości literackiej i fotograficznej oraz integracja tych dwóch środowisk kulturalnych Olsztyna.

W listopadzie projekt zakończy wspólna, duża wystawa fotograficzna w Galerii Stary Ratusz WBP, podczas której zaprezentujemy również katalog wystawy, w którym zebrane będą fotografie i relacje ze spotkań z pisarzami.

Współorganizator:
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne Blur
Projekt realizowany jest przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna

Na pierwszym planie, w fotelach siedzą, od lewej: Zbigniew Chojnowski - poeta, Ewa Zdrojkowska - prowadząca spotkanie, Dawid Kraszewski - poeta. Na drugim planie stoją bannery, od lewej: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Miasto Olsztyn i Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Blur. Na pierwszym planie widownia, zdjęcie robione zza pleców widowni. Na drugim planie przy stole, w fotelach siedzą uczestnicy spotkania. Na trzecim planie widoczne bannery i wnętrze czytelni.
Na zdjęciu od prawej: kobieta, Zbigniew Chojnowski, Dawid Kraszewski. Rozmawiają. Panowie trzymają w rękach kwiaty. Na zdjęciu rozmawiają ze sobą Zbigniew Chojnowski (po prawej) i uczestnik spotkania (po lewej), który trzyma w ręku kremową różę.

powrót