ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Warmia i Mazury - zielone i bezpieczne drogi”
4 października 2015 r.

W Starym Ratuszu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy fotografii wykonanych przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Na zdjęciach zostały ukazane wybrane miejsca i odcinki zmodernizowanych dróg.

Wernisaż otworzyli: dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Andrzej Marcinkiewicz, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Cichoń, prezes II Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego Zbigniew Kotlarek oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemar Królikowski.

Dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja na lata 2007-2013 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zrealizował 21 projektów drogowych o łącznej wartości ponad miliarda złotych (ostatnie z terminem zakończenia robót w 2015). Łącznie udało się zmodernizować 360 km dróg wojewódzkich.

Celem wystawy fotograficznej jest przedstawienie efektów inwestycji zrealizowanych w zgodzie i harmonii z piękną przyrodą Warmii i Mazur.

Wernisaż zainaugurował II Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe w Lidzbarku Warmińskim.


Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Współorganizator:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Na zdjęciu przy stole siedzi Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Marszałek podpisuje się w Księdze Pamiątkowej. Zdjęcie wykonane w Galerii Stary Ratusz. Uczestnicy wernisaży oglądają ekspozycje.
Galeria Stary Ratusz. Zdjęcie przedstawia uczestników wernisażu spacerujących po Galerii. Galeria Stary Ratusz, na zdjęciu uczestnicy spotkania, przechadzają się po Galerii  rozmawiają.
Na pierwszym planie dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz przemawia do mikrofonu. Na drugim planie stoją Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Cichoń, prezes II Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego Zbigniew Kotlarek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Waldemar Królikowski. Na zdjęciu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin przemawia do mikrofonu.
Galeria Stary Ratusz, na zdjęciu uczestnicy spotkania oglądający wystawę. Galeria Stary Ratusz, na zdjęciu uczestnicy spotkania oglądający wystawę.
Galeria Stary Ratusz, na zdjęciu uczestnicy spotkania oglądający wystawę. Galeria Stary Ratusz, na zdjęciu uczestnicy spotkania oglądający wystawę.

powrót