VI Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych
„Rola bibliografów w procesie digitalizacji i ochronie dziedzictwa”
29 września 2015 r.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyło się VI Spotkanie Zespołu Bibliografów Regionalnych zorganizowane w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach. W trakcie spotkania bibliotekarze rozmawiali o zmieniającej się roli bibliografa we współczesnym świecie. Zaprezentowano również Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Cyfrową jako możliwość ocalenia piśmienniczych skarbów naszego regionu.

Program spotkania:

WMBC – regionalna platforma cyfrowa dla wszystkich (Anita Romulewicz)

Kolekcje zbiorów w WMBC, czyli co warto digitalizować. Prezentacja kolekcji okołogrunwaldzkiej (Anna Rau)

Opracowanie metadanych w WMBC, a doświadczenia bibliografa (Beata Rudzka-Florczuk)

Przygotowanie zbiorów do digitalizacji (Katarzyna Kresymon)

Jak digitalizować zgodnie z prawem? (Sylwia Białecka)

Współpraca instytucji z Warmii i Mazur w zakresie digitalizacji (Maciej Rynarzewski)

Potencjał digitalizacyjny bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego. Wyniki badań ankietowych (Krzysztof Romulewicz)

Zdjęcie robione zza pleców słuchaczy. Na środku pomieszczenia znajduje się ekran, na którym zaprezentowana jest główna strona Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. Z prawej strony ekranu stoi prelegentka. Zdjęcie robione zza pleców słuchaczy. Na środku pomieszczenia znajduje się ekran, na którym zaprezentowana jest główna strona Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. Z prawej strony ekranu stoi prelegentka.
Zdjęcie ukazuje słuchaczy wystąpienia. Wszyscy siedzą na poustawianych w rzędy krzesłach. Z prawej strony zdjęcia widoczny laptop. W tle, za słuchaczami - regaliki z książkami. Zdjęcie ukazuje słuchaczy wystąpienia. Wszyscy siedzą na poustawianych w rzędy krzesłach. W tle, za słuchaczami - regaliki z książkami.

powrót