Nawrócenie wiedźmy – spotkanie z Joanną Żamejć
10 sierpnia 2015 r.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyła się promocja książki „Nawrócenie wiedźmy” i spotkanie z jej autorką, Joanną Żamejć.

„Nawrócenie wiedźmy” to złożona, wielowątkowa powieść, której akcja osadzona jest w puszczańskich ostępach krainy pruskich Warmów, w latach 1348–1353. Opowiada o czasach, kiedy nad rzeką Alną (dziś zwaną Łyną), wznoszono gród zwany dawniej Allenstein, a dzisiaj – Olsztynem. W korowodzie barwnych postaci bohaterów książki występują m.in. znani z kart historii wielki mistrz zakonu krzyżackiego Winrych von Kniprode, biskup warmiński Jan z Miśni i kanonik kapituły warmińskiej we Fromborku Jan Stryprock, czy Johannes von Leissen (Jan z Łajs), któremu kapituła warmińska powierzyła budowę grodu u stóp warownego zamku. Miasto wznoszono wśród lasów, które skrywały ocalałe jeszcze osady plemion Prusów. Ich przyszłość była jednak przesądzona, krzepły bowiem społeczności przybyszy, a wyprawy rycerzy krzyżackich łamały opór ostatnich, zaszytych w lasach pruskich ostoi. Przestrzeń między starymi a nowymi mieszkańcami tych ziem stopn iowo malała – konfrontacja prastarych pogańskich obyczajów i wierzeń z nowym porządkiem i religią stała się nieunikniona. Losy zetknęły Auszrę, córkę plemiennej litewskiej wiedźmy, tak jak matka obdarzonej nadprzyrodzonymi zdolnościami, z Namirem należącym do grupy osadników budujących gród nad Łyną. Miłość połączyła ich dwa odmienne światy. Auszra stała się świadkiem i uczestnikiem życia społeczności powstającego miasta, w głębi duszy zachowując jednak wiarę przodków, zgodnie z przesłaniem pruskich i litewskich bóstw ugiąć się, ale nie poddać.

W spotkaniu oprócz autorki wziął udział również historyk, znawca dziejów Olsztyna i autor licznych publikacji mu poświęconych, dr Jerzy Sikorski. Spotkanie poprowadził Robert Lesiński – redaktor Radia Olsztyn.

Spotkaniu towarzyszyły również średniowieczne atrakcje – pokaz walk rycerskich i słodki poczęstunek. Po dyskusji fani autorki i „Nawrócenia wiedźmy” ustawili się w długiej kolejce po autograf.

Współorganizatorzy:
Pracownia Wydawnicza „ElSet”

Nawrócenie wiedźmy Nawrócenie wiedźmy
Nawrócenie wiedźmy Nawrócenie wiedźmy
Nawrócenie wiedźmy Nawrócenie wiedźmy
Nawrócenie wiedźmy Nawrócenie wiedźmy
Nawrócenie wiedźmy Nawrócenie wiedźmy
Nawrócenie wiedźmy Nawrócenie wiedźmy

powrót