Muzyczne (ko)repetycje – Muzyka buntu.
Co łączy pokolenie Woodstock z tradycją romantyczną.
12 maja 2015 r.

Bunt jest naturalną potrzebą każdego młodego człowieka, warunkiem i konsekwencją rozwoju. Tak w muzyce, jak i w życiu. Każde pokolenie buntuje się przeciwko ustalonemu wcześniej porządkowi. Zwykle celem pytania “czy tak musi być” jest naprawianie świata, jednak efektem bywa tworzenie zjawisk alternatywnych. Bunt może przyjmować różne postaci, najbardziej jednak twórczy jest bunt wyrażający się w twórczości artystycznej. To dlatego następujące po sobie epoki tak bardzo się różnią. Jednak sytuacja w jakiej buntowali się romantycy pod wieloma względami była całkowicie inna od tej w jakiej przyszło buntować się młodym ludziom w kolejnych dekadach po II wojnie światowej. Jednak istnieją także podobieństwa, o których warto pamiętać. A jednak nie przypadkiem eksplozja muzyki rockowej nastąpiła w czasie wojny w Wietnamie, kiedy Ameryka nieuchronnie zbliżała się do afery Watergate i kryzysu paliwowego.

Krzysztof D. Szatrawski

Cykl „Muzyczne (ko)repetycje” to wykłady poświęcone różnym zagadnieniom muzyki klasycznej i współczesnej, próba ponownego odkrycia pozornie znanych tematów i utworów, ale i spotkania z zupełnie nowymi motywami. Wykładom towarzyszy również prezentacja utworów muzycznych.

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania siedzących w dwóch rzędach. Przed nimi stoi prelegent Krzysztof D. Szatrawski.

powrót