ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Zdmuchnąć kurz…”
8 maja 2015 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy pt.: „Zdmuchnąć kurz…” – prezentującej realizacje konserwatorsko-restauratorskie cennych zbiorów, które przeprowadzono w Pracowni Konserwacji Zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w latach 2013-2015. Zabiegi konserwatorskie przeprowadziła Katarzyna Kresymona, specjalistkę w zakresie konserwacji skóry i papieru.

Ekspozycja prezentuje w formie fotografii wyniki mrówczej pracy konserwatorki, dzięki której ciekawe zbiory WBP odzyskały swój blask i zachowały swoje ulotne piękno. Wśród obiektów poddanych zabiegom „leczniczym” znalazły się między innymi dawne czasopisma, nuty, plany Olsztyna z przełomu XIX i XX wieku oraz starodruki i książki z XIX w. Eksponaty poddano m.in. kąpielom, czyszczeniu mechanicznemu, prasowaniu, uzupełniono ubytki, naprawiono przetarcia, usunięto przebarwienia. Największą i najbardziej pracochłonną do tej pory realizacją była konserwacja starodruku „Constitutiones Synodales Dioecesis Varmiensis” z 1612 r., podczas której dokonano bardzo ciekawego odkrycia historycznego.

Celem prac konserwatorsko-restauratorskich jest poprawa właściwości fizycznych i estetycznych obiektów, zachowanie wartości użytkowych przy ograniczonej interwencji konserwatorskiej w elementy dobrze zachowane oraz prawidłowe przygotowanie do przechowywania i ekspozycji. Kolejnym etapem w procesie ochrony cennych obiektów bibliotecznych po procesie konserwacji jest digitalizacja zbiorów. Od lutego 2015 r. w Pracowni Regionalnej i Informatorium trwają prace nad cyfryzacją zbiorów WBP w Olsztynie. W tym celu powołana została Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa, w której już dziś obejrzeć można niezwykłe kolekcje fotografii, stare druki, unikatowe czasopisma i rzadkie dokumenty życia społecznego dotyczące Olsztyna oraz całego regionu Warmii i Mazur. W najbliższym czasie kolekcje będą rozbudowywane o kolejne wartościowe obiekty. Obecnie WMBC prezentuje zasoby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsz tynie, w przyszłości będzie również platformą udostępniającą publikacje innych regionalnych bibliotek i ośrodków (powstaje m.in. kolekcja poświęcona historii OZGrafu), a nawet osób prywatnych, które chciałyby udostępnić w ten sposób własne kolekcje (np. fotografii).

Zasoby WMBC można obejrzeć na stronie: wmbc.olsztyn.pl

Powitanie gości. Na zdjęciu stoją: witająca gości Renata Pietrulewicz, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Katarzyna Kresymon i Anita Romulewicz. Przed mikrofonem na tle plansz prezentujących odrestaurowane książki stoi konserwator, Katarzyna Kresymon.
Na zdjęciu goście wernisażu w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie. Na zdjęciu kobieta stojąca przed planszami przedstawiającymi odrestaurowane starodruki.
Na zdjęciu widzowie wystawy - dwie kobiety i mężczyzna stojący przed planszami przedstawiającymi odrestaurowane książki. Na zdjęciu fragment wystawy oraz plakat informujący o wystawie.
Na zdjęciu widzowie wystawy, stojący w kole pochyleni nad tabletem i komputerem. Na zdjęciu jeden z etapów konserwacji - rozklejanie sklejonych kart.
Na zdjęciu grzbiety odrestaurowanych książek. Na zdjęciu odrestaurowany starodruk „Synody Warmińskie” z 1612 roku.

powrót