Muzyczne (ko)repetycje – Od Straussa do Ellingtona.
Jak poważna może być muzyka popularna.
19 marca 2015 r.

W historii muzyki radość i powaga splatają się od czasów starożytnych. To, co dzieje się pomiędzy tymi dwoma biegunami, swoiste napięcie pomiędzy pierwiastkami określanymi jako dionizyjskie i apollińskie, nowożytni filozofowie uznali za główną siłę napędową kultury. W muzyce wciąż trwa ścieranie się przeciwieństw i przewartościowywanie postaw, a historia muzyki zna niewiele zjawisk jednoznacznych. Większość muzyki mieści się w obszarach pośrednich, dając słuchaczom szansę na głębokie przeżycia duchowe, równocześnie jednak dostarczając odpoczynku i rozrywki. O źródłach i przemianach muzyki popularnej w ostatnich dwóch stuleciach opowie sama muzyka, od pierwszej połowy XIX wieku, do przełomu XX i XXI stulecia.

Krzysztof D. Szatrawski

Cykl „Muzyczne (ko)repetycje” to wykłady poświęcone różnym zagadnieniom muzyki klasycznej i współczesnej, próba ponownego odkrycia pozornie znanych tematów i utworów, ale i spotkania z zupełnie nowymi motywami. Wykładom towarzyszy również prezentacja utworów muzycznych.

Plakat informujący o wydarzeniu zawierające tytuł, datę, oraz godzinę spotkania.

powrót