Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 – „Od relacji do aranżacji”

Od 2 września do 15 grudnia 2014 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie realizowała projekt „Od relacji do aranżacji” w ramach Programu dotacyjnego Instytutu Książki „Szkolenia dla bibliotekarzy”. Celem zrealizowanych w ramach projektu trzech szkoleń było podniesienie kompetencji zawodowych 60 bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenia dotyczyły trzech zagadnień: jakości obsługi klienta biblioteki, jakości przestrzeni bibliotecznej i identyfikacji wizualnej. W ramach jednego ze szkoleń zrealizowano wizytę studyjną do 6 zmodernizowanych lub nowowybudowanych bibliotek województw kujawsko-pomorskiego i lubuskiego, która miała na celu zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w zakresie modernizacji bibliotek i nowych budynków bibliotecznych. Szersza informacja na podstronie projektu: http://www.wbp.olsztyn.pl/programy/odrelacji/

 

powrót