Spotkanie z Anną Gajdis
4 listopada 2014 r.

Gościem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie była dr Anna Gajdis, autorka książki „Odległa Prowincja”, poświęconej historii literatury Prus Wschodnich i fenomenowi literackiemu naszej prowincji. Spotkanie poprowadziła studentka germanistyki UWM, Małgorzata Zegler.

„Odległa prowincja” to monografia prezentująca Prusy Wschodnie w prozie Alfreda Brusta, Agnes Miegel, Hermanna Sudermanna, Ernsta Wicherta i Ernsta Wiecherta. Ślady plemion staropruskich, nasilająca się germanizacja i budzenie się tożsamości narodowej pruskich Litwinów i Mazurów, poszukiwanie w mazurskim krajobrazie alternatywy dla problemów społeczno-politycznych lat 20. i 30. w Niemczech oraz odrzucenie wojny i jej aprobata stanowią oś tematyczną tekstu. Nieistniejąca od 1945 r. prowincja wschodniopruska przetrwała jednak w pamięci kulturowej dawnych i nowych mieszkańców tego regionu. Pamięć o miejscu, ludziach i wydarzeniach skłania do przybliżenia polskiemu czytelnikowi zapomnianej literatury regionalnej, która wyszła spod pióra jej niemieckich twórców.

dr Anna Gajdis jest adiunktem w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się literaturą regionalną Prus Wschodnich i krajów bałtyckich XIX i XX wieku, literaturą autobiograficzną i podróżniczą. Jest autorką monografii Baltische Sirenen (Bałtyckie Syreny, 2014), na temat pism autobiograficznych niemieckich pisarek pochodzących z południowego wybrzeża Bałtycku i tworzących około roku 1800.

powrót