Piękno i estetyka w fotografii jako wartość dodana
30 października 2014 r.

Fotografować każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej – można sparafrazować słowa piosenki, którą kiedyś śpiewał Jerzy Stuhr. Oglądamy codziennie dziesiątki zdjęć, od których wieje nudą, by w jednej chwili zatrzymać swój wzrok na tym jednym, które poruszy, wywoła emocje.

Na ósmym spotkaniu z cyklu „Szeroki kąt widzenia” próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy istnieje coś takiego jak dobra fotografia i co (lub kto) o tym decyduje. Przeszliśmy przez historie pisane bardzo popularnymi teraz fotografiami selfie, poprzez projekty fotograficzne balansujące na granicy dobrego smaku, aż po obróbki graficzne, które będą nam się śnić po nocach. Było wesoło. A to wszystko dzięki naszym prowadzącym: Marcinowi Melkisowi i Dariuszowi Poniewozikowi z WMSF BLUR. Ostatecznie jednak doszliśmy do wniosku, że „nie o to chodzi, jak co komu wychodzi”. Dlatego róbcie, ludzie, zdjęcia! Choćby dla siebie.

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR to grupa kilkudziesięciu osób, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, których łączy wspólna pasja fotografowania. Ale BLUR to nie tylko grupa pasjonatów fotografii. Działalność stowarzyszenia opiera się na różnorodnych inicjatywach angażujących zarówno członków, jak i mieszkańców naszego regionu. Ta barwność charakterów i działań zaowocowała ciekawą współpracą z naszą biblioteką. Od października 2013 roku prowadzimy cykl wykładów i prelekcji o fotografii, skupiających się pod wspólnym hasłem: „Szeroki kąt widzenia”. Więcej o BLUR na stronie: www.wmsf-blur.pl

powrót