Zakończenie gry „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”
17 lipca 2014 r.

Od 9 maja do 15 lipca br. Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie wdrażały pilotażowy projekt oparty na grywalizacji pod hasłem „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”. Zabawa polegała na odwiedzaniu powyższych bibliotek, poznawaniu oraz korzystaniu z ich pełnej oferty oraz rozwijać j±. Uczestnicy gry za sw± aktywno¶ć w bibliotece otrzymywali punkty. W zabawie można było awansować i zdobywać kolejne tytuły: Ochotnik, Czeladnik, Mistrz. Na najwytrwalszych uczestników czekały nagrody rzeczowe w postaci tabletów, czytników e-book, pendrive’ów. Nie zabrakło też nagród ksi±żkowych dla każdego czytelnika, który zebrał odpowiedni± liczbę punktów i przeszedł na kolejny poziom gry. W grywalizacji duży nacisk położono na interakcję bibliotek z czytelnikami, którzy poprzez swoje pomysły, realizowane projekty czy dary w postaci zbiorów, mieli realny wpływ na kształt odwiedzanych instytucji.

17 lipca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (siedziba na ul. 1 Maja 5) nast±piło uroczyste wręczenie nagród. Laureatami gry w WBP zostały: Roma Rucińska i Bożena Brzostowska. Zwycięzcom zabawy gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!

Więcej o projekcie „Grywalizacja. Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”: http://wbp.olsztyn.pl/programy/gra

powrót