„U źródeł rzeki Łyny” – wystawa poplenerowa
5 czerwca 2014 r.

W Czytelni Książek WBP odbył się wernisaż wystawy zdjęć poplenerowych pt. „Źródła rzeki Łyny”, autorstwa członków Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR. Efektem trwającego od 12 kwietnia do 5 maja pleneru fotograficznego było ponad sto pięćdziesiąt prac wykonanych przez trzydziestu trzech fotografów. Z puli tych zdjęć wybrano dwadzieścia cztery przedstawiające rozmaite odsłony rzeki Łyny i stworzono galerię, którą czytelnicy mogli oglądać między 5, a 20 czerwca w Starym Ratuszu.

Za pomoc w organizacji wystawy organizatorzy dziękują Patrykowi Kozłowskiemu, Radnemu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który ufundował druk prac oraz Tomaszowi Reihs.

Współorganizatorzy:
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR
Łańskie Centrum Rozwoju AŁNA

Autorzy prac:
Agata Brzostowska, Paweł Gulewicz, Jolanta Kolinko, Jakub Kurpiewski, Łukasz Markowsk, Marcin Melkis, Ola Mosakowska, Władysław Nowosielski, Krzysztof Omilian, Anna Piotrowicz, Joanna, Stępkowska-Kuchta, Łukasz Stukan, Artur Szewczyk, Agnieszka Wadowska, Grzegorz Wadowski, Maciej Wagner, Tadeusz Więckowski, Piotr Wyrzykowski

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR to grupa kilkudziesięciu członków, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, których łączy wspólna pasja fotografowania. Ale BLUR to nie tylko grupa pasjonatów fotografii. Działalność stowarzyszenia opiera się na różnorodnych inicjatywach angażujących zarówno członków, jak i mieszkańców naszego regionu. Ta barwność charakterów i działań zaowocowała ciekawą współpracą z naszą biblioteką. Od października 2013 roku prowadzimy cykl wykładów i prelekcji o fotografii, skupiających się pod wspólnym hasłem: "Szeroki kąt widzenia". Więcej o BLUR na stronie: www.wmsf-blur.pl

powrót