Spotkanie z Ryszardem Wojnakowskim
4.06.2014 r.

Gościem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie był w czerwcu Ryszard Wojnakowski, doskonały tłumacz literatury niemieckojęzycznej, laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa, popularyzator twórczości autorów niemieckojęzycznych w Polsce. Podczas spotkania opowiadał o pracy tłumacza, a także o jednej z ostatnio przełożonych przez siebie książek pt. „Hrabia Luna” autorstwa Alexandra Larneta-Holenii.

Spotkanie z tłumaczem poprowadziła dr Aneta Jachimowicz z Katedry Filologii Germańskiej UWM.

Ryszard Wojnakowski jest absolwentem germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przekładem literackim zainteresował się już podczas studiów, jako student brał udział w konkursach dla młodych tłumaczy organizowanych przez „Literaturę na Świecie” i przez krakowski oddział Związku Literatów Polskich. Jest cenionym tłumaczem, laureatem wielu wyróżnień, w tym prestiżowej Nagrody im. Karla Dedeciusa (2009) oraz nagrody „Literatury na świecie” (2007), członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkiem honorowym Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się przekładem literackim, a od 1993 r. jest „wolnym strzelcem”. Tłumaczył m.in. utwory Ericha Marii Remarque'a, Heinricha Bölla, Ilse Aichinger, Bernharda Schlinka, Patricka Süskinda i Martina Walsera.

Poza pracą tłumacza Ryszard Wojnakowski angażuje się w popularyzację literatury niemieckojęzycznej w Polsce - w 2000 r. zainicjował dwujęzyczną serię współczesnej poezji austriackiej „Śpiewać to być”. Od kilku lat pracuje nad przekładami twórczości Alexandra Lerneta-Holenii, austriackiego poety, pisarza, autora sztuk teatralnych i scenariuszy filmowych. Spośród czterech książek Alexandra Lerneta-Holenii, które opublikowano w Polsce, w wydawnictwie Atut ukazały się dwie pozycje w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego: zbiór wierszy „Germania” (2012) i powieść „Hrabia Luna” (2013).

powrót