WAWRZYN – Literacka Nagroda Warmii i Mazur 2013
28 maja 2014 r.

Już po raz dziesi±ty w Starym Ratuszu WBP odbyła się gala, podczas której ogłoszono laureata WAWRZYNU – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur.
Suwerenn± decyzję o przyznaniu WAWRZYNU podejmuje Kapituła powołana z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Podstaw± rozpatrzenia przez Kapitułę zasadno¶ci nagrody jest biograficzny, tematyczny lub twórczy zwi±zek ksi±żki z regionem Warmii i Mazur. Kandydatów do nagrody mog± zgłaszać dziennikarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, instytucje kultury oraz czytelnicy. Nominowane ksi±żki prezentowane s± w mediach. Głosami czytelników Gazety Olsztyńskiej, słuchaczy Radia i Telewizji Polskiej Oddział w Olsztynie przyznana zostaje „Nagroda Czytelników”.

W 2014 r. nominacje do nagrody WAWRZYN – Literacka Nagroda Warmii i Mazur za 2013 r. otrzymały ksi±żki:


Niebezpieczny poeta. Konstanty Ildefons Gałczyński
Anna Arno (Wydawnictwo Znak, Kraków)

Zew oceanu. 312 dni samotnego rejsu dookoła ¶wiata
Tomasz Cichocki (Carta Blanca Grupa Wydawnicza PWN, Warszawa)

Ochronka Anioła Stróża
Paweł Jaszczuk („Oficynka”, Gdańsk)

Gogol w czasach Google’a. Korespondencje z Rosji 1998-2012
Wacław Radziwinowicz (Agora, Warszawa)

Bogactwo
Marta Syrwid („Lampa i Iskra Boża”, Warszawa)WAWRZYN – Literack± Nagrodę Warmii i Mazur za rok 2013 otrzymała ksi±żka: Zew oceanu. 312 dni samotnego rejsu dookoła ¶wiata Tomasza Cichockiego (Carta Blanca Grupa Wydawnicza PWN, Warszawa).


„Nagrodę Czytelników” otrzymała ksi±żka: Zew oceanu. 312 dni samotnego rejsu dookoła ¶wiata Tomasza Cichockiego (Carta Blanca Grupa Wydawnicza PWN, Warszawa).


Wyróżnienie honorowe za szczególne walory edytorskie i poznawcze otrzymały: - ksi±żka Wesele ptasz±t. Piosenka Mazurska anonimowego autora z XIX w., zilustrowana przez Józefa Wikonia, opatrzona komentarzem i przygotowana do druku przez prof. Zbigniewa Chojnowskiego, wydana przez BWA Galerię Sztuki w Olsztynie, - seria Miniatury Mazurskie wydana przez Oficynę Wydawnicz± „Retman” z D±brówna.


Patronat honorowy Nagrody sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Patronat medialny: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn i Gazeta Olsztyńska.


Sponsor nagrody:
PHD „Ksi±żnica Polska” Sp. z o.o.

powrót