Podpisanie porozumienia o współpracy
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
2 kwietnia 2014 r.

Wspólne działania na rzecz rozwoju nauki, kultury i życia artystycznego Olsztyna i regionu - to myśl przewodnia Porozumienia o współpracy zawartego 2 kwietnia 2014 r. między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Wojewódzką Biblioteką Publiczną. Umowę sygnowali Rektor UWM, prof. Ryszard Górecki, oraz Dyrektor WBP, Andrzej Marcinkiewicz. Współpraca obejmować będzie organizację wspólnych przedsięwzięć, koncertów, wystaw, wykładów i spotkań, wzajemną pomoc merytoryczną oraz popularyzację dorobku Uniwersytetu i oferty Biblioteki wśród mieszkańców Warmii i Mazur. Partnerzy zakładają również wspólne interdyscyplinarne projekty artystyczne, animacyjne i edukacyjne oraz warsztaty dla użytkowników bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego. Studenci edukacji artystycznej będą mogli odbyć część praktyk zawodowych oraz zrealizować projekty w ramach zajęć metodycznych, prowadząc zajęcia w Muzotece i Pracowni Starych Technik Drukarskich WBP.

powrót