Muzyczne (ko)repetycje - Narodziny klasycyzmu - w 300. Rocznicę urodzin Carla Philippa Emanuela Bacha
20 marca 2014 r.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), to drugi syn Jana Sebastiana Bacha i syn chrzestny Georga Philippa Telemanna należał do najbardziej wykształconych ludzi epoki. Wychowany na wzorach muzyki baroku i kompozycjach ojca stał się twórcą, który ma olbrzymie znaczenie w procesie kształtowania się nowego stylu drugiej połowy XVIII wieku. Uprawiał wszystkie poza operą rodzaje i gatunki muzyki. C. P. E. Bach wytyczał szkole berlińskiej, z którą był związany nowe kierunki, zaskakiwał indywidualnością i nowatorstwem. Jego muzyka inspirowała wielu kompozytorów z kręgu klasyków wiedeńskich, a podręcznik gry na fortepianie Versuch uber die wahre Art das Clavier zu spielen doczekał się trzykrotnego wydania za życia kompozytora


Cykl „Muzyczne (ko)repetycje” to wykłady poświęcone różnym zagadnieniom muzyki klasycznej i współczesnej, próba ponownego odkrycia pozornie znanych tematów i utworów, ale i spotkania z zupełnie nowymi motywami.

powrót