ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Sebastian Mroczek "7 sekund"
28 lutego 2014 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP otwarto wystawę plakatów Sebastiana Mroczka pt.: „7 sekund”. Autor jest absolwentem Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie oraz Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Pragnąc dalej rozwijać swoje umiejętności twórcze w zakresie projektowania graficznego, podjął w roku 2012 studia doktoranckie pod opieką prof. UWM Piotra Obarka.
Zajmuje się projektowaniem graficznym, reklamą, fotografią oraz budowaniem wizerunku. Na swoim koncie ma również próby artystycznego wykorzystania billboardu. Swoje prace prezentował na kilku wystawach zbiorowych oraz na dwóch prezentacjach indywidualnych.


Wystawa „7 sekund” to kilkanaście plakatów prezentujących różne aspekty życia człowieka. Autor podejmuje współczesne problemy społeczne i przedstawia je za pomocą liternictwa oraz prostych form graficznych, stawiając odbiorców przed koniecznością spojrzenia na nie z nowej strony.
W miejscu naturalnego środowiska plakatu istotnym elementem jego percepcji jest niewielka ilość czasu na odbiór przekazu - czasem kilka sekund. Niejednokrotnie nie wystarcza to na zrozumienie problemu. Temat przedstawiony w inny sposób, za pomocą ciekawej formy graficznej, skłania odbiorcę do próby zrozumienia przekazu.

powrót