„U.S. Cultural Diversity” - spotkanie z Danielem Hallem
12 lutego 2014 r.

W Starym Ratuszu WBP odbyło się spotkanie z Danielem Hallem, dyplomatą z Sekcji Polityczno-Ekonomicznej Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Gość WBP opowiedział olsztyńskim licealistom i gimnazjalistom o wielokulturowości w USA, jej wpływie na pop kulturę, język, zwyczaje, kuchnię, a także postawę i zachowania społeczne. W trakcie dyskusji rozmawiano też o tym, że zjawisko rosnącej wielokulturowości zaczyna się pojawiać również w Polsce.

Najaktywniejsi uczestnicy spotkania, którzy wykazali się znakomitą wiedzą na temat Stanów Zjednoczonych, otrzymali od dyplomaty amerykańskie upominki.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Ameryka w Twojej bibliotece”.


Współorganizatorzy:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Ambasada USA w Warszawie


powrót