ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

15 lat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
17 stycznia – 1 lutego 2014 r.

W Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zaprezentowano wystawę „15 lat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” – fotografie Janusza Pająka, Michała Ciuciasa, Jerzego Karbownika i Jacka Sztorca.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2014 roku ukończy 15 lat. Utworzony został z połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Była to „uświadomiona konieczność”, „ucieczka do przodu” i dość zgodnie eksponowana przez zbiorowość akademicką, a także przez absolwentów i władze administracyjne regionu, jedna z szans, by adekwatniej przystawać do duchowej i społeczno-gospodarczej rzeczywistości kraju. W ciągu tych piętnastu lat Uniwersytet dynamicznie rozwijał się wielopłaszczyznowo. Zwielokrotniła się liczba studiujących i kadry naukowo-dydaktycznej, powstały nowe wydziały i kierunki kształcenia, a w rezultacie przedsięwzięć inwestycyjnych powstały nowe i odnowione obiekty naukowo-dydaktyczne i reprezentacyjne. Olsztyński campus uniwersytecki jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Uniwersytet wyraziście podniósł rangę Olsztyna jako stolicy regionu i istotnie wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny miasta. Mieszkańcy Olsztyna i regionu oraz przybywający do naszego miasta goście mogą naocznie doświadczyć ogromnych zmian wizerunkowych, które dokonały się w ciągu ostatnich piętnastu lat. Na przestrzeni tego krótkiego czasu rozwojowi uczelni towarzyszyły, mniej może widoczne i z pewnością już historyczne, ale ważne wydarzenia mające wpływ na dzisiejszy kształt uczelni. Były to wizyty prezydentów, premierów i ministrów oraz innych zacnych gości, których obecność potwierdzała zainteresowanie procesem budowania uniwersytetu i z pewnością sprzyjała ambitnym staraniom władz uczelni. Zdarzenia te odnotowywały obiektywy aparatów fotograficznych uczelnianych reporterów i kronikarzy. Prezentowana fotokronika to tylko niewielki fragment ich pracy dla potomności.

Leon Szeląg

Współorganizator:
Zarząd Klubu „Ziemia Warmińska”
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

powrót