ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Powstanie 1863 - wystawa ekslibrisu
8-27 listopada 2013 r.

W Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej zaprezentowano prace zgłoszone na Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisu POWSTANIE 1863. Wśród grafik autorstwa artystów z 28 krajów są również ekslibrisy Polaków: Rajmunda Aszkowskiego, Ryszarda Balonia, Ryszarda Bandosza, Juliusza Szczęsnego Batury, Adama Czecha, Zbigniewa Janeczka, Zbigniewa Jóźwika, Zuzanny Kowalskiej, Kariny Kopczyńskiej-Janiszewskiej, Agnieszki Lipskiej, Joanny Róży Małek, Aleksandry Jagodzińskiej-Ogórkiewicz, Hanny Ewy Stańskiej i Jerzego Różańskiego.


W 2013 roku minęło 150 lat od chwili, gdy w Królestwie Polskim i na Litwie wybuchło powstanie przeciwko rządkom Imperium Rosyjskiego. W powstaniu brali udział duchowni, chłopi, szlachta, pracownicy i inni. Chociaż cel powstania każdy wyobrażał sobie inaczej, wszyscy dążyli do odzyskania niepodległości. Powstanie zostało okrutnie stłumione, tysiące powstańców zostało zabitych, aresztowanych, zesłanych na Sybir, ale zapoczątkowało nowy etap odrodzenia narodowego. Ze względu na znaczenie powstania dla narodu litewskiego, polskiego, białoruskiego i ukraińskiego rok 2013 na Litwie został ogłoszony rokiem powstania 1863.
Upamiętniając to ważne wydarzenie historyczne, Związek Malarzy Litewskich, Związek Dziennikarzy Litewskich oraz Centrum Biznesu w Gariunai ogłosili Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisu POWSTANIE 1863, w którym wzięło udział 78 artystów z 28 państw: Argentyny, Białorusi, Bułgarii, CZECH, Grecji, Hiszpanii, WŁOCH, Japonii, USA, Kazachstanu, Chorwacji, Łotwy, Polski, Litwy, Macedonii, Meksyku, Mołdawii, Norwegii, Francji, Rumunii, Serbii, Słowenii, Turcji, Ukrainy oraz Niemiec. Najwięcej ekslibrisów przedstawili twórcy z Litwy i Polski.
Na ekslibrisach, które stworzone są różnorodnymi technikami i zadedykowane zostały historykom, pisarzom, dziennikarzom, przedstawicielom kultury i sztuki, dominuje broń powstańców i symbole powstania. Niemało ekslibrisów zadedykowano instytucjom państwowym: Uniwersytetowi Wileńskiemu, Muzeum Powstania w Podrzeziu, instytucjom artystycznym, związkom malarzy, pisarzy i innym.
Komisja przyznała pierwsze miejsce artyście z Polski: Adomowi Czechowi za artystyczny i odpowiadający tematowi konkursu ekslibris. Drugie miejsce zdobyła malarka z Serbii: Snežana Kezele, trzecie - malarka z Litwy: Rasa Janulevičiute.

Alfonsas Čepauskas

powrót