IV Spotkanie Bibliografów Regionalnych
15 października 2013 r.

W Starym Ratuszu WBP odbyło się IV Spotkanie Bibliografów Regionalnych pod hasłem "Bibliografia Warmii i Mazur - spójrzmy na to szerzej!". Wzięli w nim udział bibliotekarze z województwa warmińsko-mazurskiego opracowujący "Bibliografię Warmii i Mazur". Tematyka prezentacji przygotowanych przez pracowników Pracowni Regionalnej i Informatorium WBP dotyczyła zmian dotyczących tworzenia haseł przedmiotowych wprowadzanych przez Bibliotekę Narodową, dokumentów życia społecznego i czasopism regionalnych jako źródeł informacji bibliograficznej, różnych form prezentacji bibliografii terytorialnej oraz technik szybkiego czytania. Podsumowano również dotychczasową współpracę WBP z bibliotekami województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze tworzenia bibliografii. Spotkanie zakończyły prezentacje dotyczące sposobów promocji bibliografii oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty z nią związane.

Podczas spotkania odbyła się też premiera kolejnej części "Bibliografii Warmii i Mazur" - zbiór materiałów za lata 2005-2006 ukazał się w formie elektronicznej na płycie CD.


***

Bibliografia Warmii i Mazur jest tworzona od 1945 roku. Pracę nad nią rozpoczęła Emilia Sukertowa-Biedrawina. Od 2007 roku "Bibliografia Warmii i Mazur" tworzona jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz wybrane biblioteki publiczne w regionie. Zwiększa to zakres rejestrowanego piśmiennictwa ukazującego się na terenie Warmii i Mazur.

powrót