Pieśni zaczarowane - spotkanie z dr. Krzysztofem D. Szatrawskim
3 października 2013 r.

W Muzotece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie z dr. Krzysztofem D. Szatrawskim na temat "Pieśni zaczarowane - klezmerzy, śpiewacy i poeci w kulturze jidysz". Wykład Krzysztofa D. Szatrawskiego, poety, prozaika, krytyka muzycznego i literackiego był inauguracją tegorocznych Dni Kultury Żydowskiej odbywających się pod hasłem "Światło". To siódma edycja festiwalu żydowskiej kultury, sztuki i tradycji organizowana przez Fundację BORUSSIA oraz Stowarzyszenie na rzecz Kultury Żydowskiej B'JACHAD, których współpartnerem została Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Uczestnicy spotkania zostali oczarowani żydowską pieśnią, która wyrosła z doli i niedoli ludu, z jego trosk i cierpień, radości i smutków. W wokalnej twórczości Żydów, często anonimowej, słychać odwieczny smutek, brzmiący nawet w żartobliwych piosenkach. Rozpoznać w niej można burzliwe i tragiczne losy narodu oraz odnaleźć różne motywy, np.: romańskie, polskie, rosyjskie, ukraińskie czy niemieckie. Żydowskie pieśni, niegdyś związane z obrzędami religijnymi, wykonywali wędrowni pieśniarze, klezmerzy, cymbaliści w czasie ślubów i uroczystości w karczmach i w dworach. Omawiane pieśni prezentowane w oryginalnym brzmieniu i znakomitej obsadzie wykonawczej zachęcały nie tylko do zabawy z dykcją i tańca, ale również skłaniały do melancholijnej refleksji.

W zbiorach Muzoteki (Olsztyn, ul. 1 Maja 5, http://www.wbp.olsztyn.pl/katalog/) dostępna jest kolekcja nagrań muzycznych od klasyki do współczesności, w tym muzyki żydowskiej w zróżnicowanej obsadzie wykonawczej i nośnikach.

powrót