Copernicana ze zbiorów Pawła Sobotko
1-31 października 2013 r.

W październiku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie prezentowano wystawę copernicanów ze zbiorów Pawła Sobotko, olsztyńskiego kolekcjonera książek i przedmiotów związanych z Mikołajem Kopernikiem.

Paweł Sobotko jest pracownikiem Instytutu Geodezji i członkiem Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od dziecka interesował się astronomią, w szkole podstawowej i średniej brał udział w konkursach i seminariach astronomicznych, jest również autorem kilku publikacji o tematyce kopernikowskiej. Równolegle z zainteresowaniami naukowymi odkrył w sobie pasję kolekcjonerską. W swoich zbiorach posiada nie tylko książki związane z Kopernikiem, ale również grafiki, medale, monety, banknoty, znaczki pocztowe, koperty FDC, porcelanę, biżuterię i inne przedmioty, upamiętniające postać wielkiego astronoma.

Na wystawie prezentowanej w Starym Ratuszu WBP podziwiać można było szeroki wybór literatury o życiu i działalności Mikołaja Kopernika oraz reprinty ciekawych wydań i faksymile rękopisów dzieł astronoma. Odwiedzający wystawę zobaczyć mogli m.in. faksymile rękopisu O obrotach ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej wydane w 1972 r. lub inne, rzadkie reprinty I wydania De revolutionibus. Należą do nich reprint egzemplarza pochodzącego z biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna w Królewcu wydany w Toruniu w 2006 r. oraz reprint egzemplarza Johannesa Keplera z 1965 r. Ciekawie prezentuje się również pomniejszony reprint I wydania O obrotach, który ukazał się w Budapeszcie w 1973 r. Kolekcję reprintów uzupełniał oryginał wydania V z 1973 r. oraz wybór tłumaczeń dzieła Kopernika na język niemiecki, francuski, angielski, włoski i turecki.

Więcej informacji o kolekcjonerskiej pasji Pawła Sobotko oraz jego zbiorze w artykule: Kopernik - moja pasja, "Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski" nr 1-2/2013 (http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2013_1-2.pdf).

powrót