8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie „biblioteka – twój czas, twoje miejsce”
12-13.09.2013 r.

fmb

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie była jednym z organizatorów 8. Forum Młodych Bibliotekarzy, ogólnopolskiego wydarzenia, zainicjowanego w 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, adresowanego do pracowników bibliotek, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Forum to okazja do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy, a także integracji środowiska bibliotekarskiego. Dotychczas odbyło się jego 7 edycji w: Zielonej Górze, Wrocławiu, Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Łodzi. W tym roku Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Instytut Książki, zaprosili do Olsztyna na ósmą edycję forum, która przebiegała pod hasłem „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”.
8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jacka Protasa. Obrady odbywające się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otworzył dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Andrzej Marcinkiewicz. Po nim głos zabrali m.in. dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, Jacek Wojnarowski, Doradca Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
W ciągu dwóch dni trwania forum (12-13 września) odbyło się 16 warsztatów, 17 prezentacji i 2 wykłady prowadzone zarówno przez młodych bibliotekarzy, którzy w swojej krótkiej karierze zawodowej mają już pierwsze sukcesy, jak również przez ich bardziej doświadczonych kolegów z branży z wypracowanymi praktykami.
Prelegenci 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie:
Magdalena Balicka, Marta Bieława, Sylwia Czub-Kiełczewska, Krzysztof Dąbkowski, Magdalena Gomułka, Mirosława Gorczyńska, Marek Jurowski, Piotr Kieżun, Agnieszka Koszowska, Dawid Kotlarek, Robert Kuriata, Krzysztof Lityński, Szymon Manikowski, Marek Maruszczak, Jan Mroczek, Ilona Niewczas, Joanna Olech, Mateusz Pejas, Dariusz Perliński, Monika Piłka, Adam Piwek, Joanna Potęga, Kamila Radzimińska-Arczak, Ewa Romejko, dr hab. Mariusz Rutkowski, Magdalena Schatt-Skotak, Jacek Smółka, Dorota Sochocka, Bartosz Szubert, Łukasz Ślusarczyk, Agata Walczak-Niewiadomska, Grzegorz Winnicki, Roman Wojciechowski.
Jedną z atrakcji Forum było niecodzienne zwiedzanie Olsztyna w formie gry miejskiej: uczestnicy poszukując „zaginionej” książki, odwiedzali charakterystyczne punkty na mapie centrum Olsztyna i Starego Miasta oraz poznali pracę olsztyńskich bibliotek, rozwiązując różnorodne zadania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej oraz w Abecadle i Planecie 11 – filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Więcej informacji o 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie na stronie http://www.sbp.pl/fmb/informacje

sponsorzy

powrót