ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Mapy Olsztyna - jak rozwija się nasze miasto”
21 czerwca 2013 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP prezentowana jest wystawa pt.: „Mapy Olsztyna - jak rozwija się nasze miasto”. Ekspozycja ta wpisała się w tegoroczne obchody „660-lecia Olsztyna” i jest kolejną ekspozycją organizowaną z tej okazji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. Na prezentację składają się repliki map dokumentujących rozwój Olsztyna od średniowiecza do okresu II wojny światowej oraz współczesne mapy administracyjne i turystyczne, które pokazują jak rozwija się Olsztyn od połowy lat 40-tych do dziś.

Na wystawie można zapoznać się m.in.: ze schematycznym układem średniowiecznego Olsztyna, dokumentami ukazującymi szybki rozrost miasta od połowy XIX do początku XX w., rozmiarem zniszczeń wojennych. W zbiorach WBP jest kilkadziesiąt map Olsztyna z ostatnich 50 lat. Na ich postawie można zaobserwować rozwój naszego miasta, np. na planach z lat 60-tych widać, jak niewielki był wtedy Olsztyn. Śledząc kolejne, zobaczymy, ile jezior przybyło miastu w jego granicach administracyjnych, w jakim przedziale czasowym wsie takie jak Dajtki, Likusy, Jaroty czy Gutkowo zostały wchłonięte w tkankę miejską. Można też wyciągnąć różne wnioski, np. taki, że tylko Las Miejski opiera się naporowi rozbudowy miasta.

Wystawa „Mapy Olsztyna” w Galerii Stary Ratusz WBP jest również pretekstem do tego, aby zachęcić Olsztynian do przekazywania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej plakatów, fotografii, folderów, planów miasta oraz innych pamiątek mających wartość dokumentacyjną dla miasta i regionu.

Wszystkie repliki i mapy pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

powrót