„Olsztyn w ruchu. Kręta droga do sprawnej komunikacji”
20 czerwca 2013 r.

W Wypożyczalni Literatury Pięknej i Obcojęzycznej WBP odbyło się spotkanie ph.: „Olsztyn w ruchu. Kręta droga do sprawnej komunikacji”.

Spotkanie to było prób± spojrzenia na problemy komunikacyjne naszego miasta. Codzienne zderzenia z różnymi koncepcjami organizacji ruchu w naszym mie¶cie wywołuj± wiele pytań, w±tpliwo¶ci i kontrowersji. To normalne. Różnorodne oczekiwania, odmienny punkt widzenia. Co może zmienić tramwaj? Po co nam buspasy? Obwodnica ¶ródmiejska, czy tempo 30? Żółte czy czarne barierki? Stare Miasto dla samochodów, czy dla pieszych?

Go¶ciem SWAO Zatorze był dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski - adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, specjalista problematyki miejskich systemów transportowych. Dyskusja poł±czona z prezentacj± różnych rozwi±zań była dobr± okazj± do tego, aby poszukać punktów wspólnych i ustalić ważne dla wszystkich priorytety. W spotkaniu wzięli udział prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Jerzy Roman - dyrektor ZKM i MZDiM oraz olsztyńscy radni.


Współorganizator:
SWAO Zatorze

powrót