ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Tam, gdzie spadają anioły”
7 czerwca 2013 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy "Tam, gdzie spadają anioły" zorganizowanej z okazji 40-lecia Zespołu Szkół Specjalnych przy Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży WZLP w Olsztynie. Praca z uczniem-pacjentem w Zespole Szkół Specjalnych przy WZLP obejmuje zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, których najważniejszym elementem jest terapia. Na zajęciach wychowawczo-terapeutycznych dziecko, u którego poprzez działania wspierające udało się obudzić aktywność twórczą, urzeczywistnia w niej swoje najbardziej skrywane uczucia niejednokrotnie zbyt trudne, by o nich swobodnie mówić i realizuje swoje marzenia i wyobrażenia. Zajęcia Muzykoterapii i Ruchu Rozwijającego na bazie metody Weroniki Sherborne pozwalają rozwijać w naszych wychowankach poczucie wartości i własnych granic, a także szacunek i otwartość na innych. Spotkania Społeczności Terapeutycznej uczą zasad współżycia w grupie, bezpiecznego dokonywania samooceny i podnoszenia oraz utrwalania poczucia własnej wartości.

Wystawa prezentuje prace wykonane przez uczniów-pacjentów pod kierunkiem pani Danuty Kaczmarek, Grażyny Borys, Anny Werra-Świąteckiej w ramach programu "Historia, sztuka, dzień dzisiejszy państw Unii Europejskiej" realizowanego w latach 2003-2012.


Współorganizator:
Zespół Szkół Specjalnych
przy Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży
Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

powrót