Gry wideo jako nowy rodzaj medium komunikowania masowego - spotkanie z dr. Miłoszem Babeckim
21 maja 2013 r.

21 maja 2013 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyło się spotkanie z dr. Miłoszem Babeckim ph. „Gry wideo jako nowy rodzaj medium komunikowania masowego”. Był to kolejny wykład organizowany przez Latarników Polski Cyfrowej w ramach Programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Dr Miłosz Babecki, medioznawca i badacz procesów komunikowania internetowego przedstawił interesujące zjawiska, w wyniku których gry wideo, uznawane przede wszystkim za dostarczycieli rozrywki, służą przekazywaniu wiedzy, trenowaniu umiejętności, wspomaganiu kompetencji komunikacyjnych, a nawet rehabilitacji. W zmieniającym się coraz szybciej świecie gry stają się medium, z którego korzysta wielu specjalistów. Są one obecne w edukacji, gdzie wspomagają procesy uczenia. Posługują się nimi meteorologowie, aby informować o zagrożeniach pogodowych. Interesują się nimi urzędnicy, aby efektywniej współpracować z petentami, a lekarze przekonują nieprzekonanych o potrzebie zdrowego żywienia i bardziej aktywnego trybu życia.

Wykład był doskonałą okazją nie tylko do dyskusji o zmieniających się grach wideo i o ich nowych cechach, ale też do wymiany opinii na temat wyobrażeń i stereotypów, przez pryzmat których postrzegamy tzw. cyfrową rozrywkę.

Współorganizatorzy:
Latarnicy Polski Cyfrowej

powrót