Spotkanie z Wacławem Radziwinowiczem
7 maja 2013 r.

7 maja 2013 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyło się spotkanie z Wacławem Radziwinowiczem, korespondentem „Gazety Wyborczej” w Moskwie i autorem książki „Gogol w czasach Google'a”. ”Gogol w czasach Google'a” to wybór reportaży, korespondencji i felietonów z lat 1998-2012, które układają się w niezwykły obraz Rosji. W książce Wacława Radziwinowicza Rosja jest piękna i straszna, pełna sprzeczności i skrajności. To kraj ludzi szlachetnych i odważnych, ale też miejsce, w którym od czasów carskich filarami systemu są złodziejstwo i korupcja. Kraj, w którym bizantyjskie bogactwo nielicznych zderza się z nędzą milionów, kraj przeklętych poetów i złodziei w limuzynach, bojowników o prawa człowieka i morderców bez twarzy, samotnych bohaterów i brutalnych sołdatów. „Gogol w czasach Google'a” to unikatowy zapis przemian w Rosji od schyłku epoki Jelcynowskiej do chwili obecnej. Autor pokazuje obraz Rosji nieznanej - rozpiętej między wciąż żywymi absurdami rodem z Gogola i Czechowa a nieznośnym dziedzictwem człowieka sowieckiego.

Spotkanie prowadził Robert Lesiński, dziennikarz Radia Olsztyn.

Wacław Radziwinowicz urodził się w 1953 r. w Olsztynie. Babcia Rosjanka z Uralu, dziadek Polak z Syberii. Edukację kończył Olsztynie, a douczał się na dziennikarce w Warszawie. Na Warmii pracował w szkole i w redakcjach lokalnych. Od 1992 r. prowadził oddział „Gazety Wyborczej”. Od 1997 r. jest w dziale zagranicznym „Gazety” jako korespondent w Rosji i na Ukrainie. Przez jakiś czas też na Białorusi, ale już go tam nie chcą i wypędzają... Ma w Olsztynie żonę i dwie córki.

powrót