ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Olsztyn uniwersytecki - poczet rektorów 1950-2013”
2 maja 2013 r.

2 maja 2013 r. w Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy „Olsztyn uniwersytecki - poczet rektorów 1950-2013”. Wystawa prezentuje rektorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz olsztyńskich szkół wyższych, które stworzyły podwaliny i weszły w skład dzisiejszej uczelni. Jej inicjatorem był Zarząd Klubu "Ziemia Warmińska" Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Podczas wernisażu Rektor UWM, prof. dr hab. Ryszard Górecki przypomniał sylwetki wszystkich rektorów WSR, WSN, ART, WSP i UWM oraz przybliżył historię i dynamiczny rozwój UWM w Olsztynie. Wystawę uświetnił krótki koncert muzyki polskiej w wykonaniu ks. dr. Zbigniewa Stępniaka (bas solo) i prof. Artura Miliana (skrzypce). Akompaniowała Ewa Wankiewicz. Muzycy wykonali pieśni polskie, utwory Stanisława Moniuszki i Henryka Wieniawskiego.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, którym słusznie chlubi się miasto i województwo oraz jego mieszkańcy, w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 15-tu lat istnienia. Z pewnością był to okres intensywnego rozwoju tej publicznej uczelni pod kierownictwem pierwszego i obecnego Rektora, prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego oraz poprzedniego - prof. dr. hab. Józefa Górniewicza. Nowa i odnowiona baza materialna, nowe wydziały oraz wzrost liczby kształcących i kształconych wyraźnie wzmocniły rolę uniwersytetu jako miastotwórczego czynnika rozwoju Olsztyna. Jest to jednak historia najnowsza. Będący naszą dumą Uniwersytet nie powstał przecież z niczego. Utworzony został dzięki skutecznym staraniom władz województwa i dążeniom olsztyńskiego środowiska akademickiego - głównie ART i WSP.

Potencjał uniwersytetu budowany był przez lata od chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej (1950 rok) i Studium Nauczycielskiego (1954 rok). Tworzyli go powoływani przez właściwego Ministra, a potem wybierani przez społeczność akademicką, rektorzy wraz z zespołami prorektorów i dziekanów. To oni byli organizatorami struktur uczelnianych oraz zespołów naukowo-badawczych i gwarantami ich właściwego funkcjonowania poprzez odbudowywanie i budowanie obiektów bazy naukowo-dydaktycznej oraz socjalnej dla studentów.

Były to osoby o dużym doświadczeniu, autorytecie i dorobku naukowym, których ambicją było stworzenie instytucji naukowo-badawczych oraz dydaktycznych na wysokim poziomie i o rosnącym prestiżu w środowiskach akademickich w kraju i poza jego granicami. To dzięki ich pracy stworzone zostały podwaliny pod dzisiejszy uniwersytet. Zarząd Klubu "Ziemia Warmińska" Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego postanowił upamiętnić wkład rektorów w dzieło stworzenia dzisiejszej dumy Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego i dedykować im wystawę "Olsztyn uniwersytecki - poczet rektorów 1950-2016". Zbliżająca się rocznica 15-lecia UWM jest dobrą okazją do prezentacji mieszkańcom grodu, młodszej kadrze naukowo-dydaktycznej oraz studentom tych nietuzinkowych i zasłużonych dla rozwoju szkolnictwa wyższego postaci.

Współorganizatorzy:
Zarząd Klubu "Ziemia Warmińska" Stowarzyszenia Absolwentów UWM

powrót