Konferencja Kadry kierowniczej bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego „Co za nami, co przed nami?”
24 kwietnia 2013 r.

Jak co roku w siedzibie WBP w Olsztynie spotkali się dyrektorzy i kierownicy biblioteki publicznych województwa warmińsko-mazurskiego, aby dokonać podsumowania roku 2012 r. oraz zapoznać się z ofertą biblioteki wojewódzkiej skierowanej do bibliotek w rozpoczynającym się roku.

Podczas konferencji dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz przedstawił uczestnikom spotkania najważniejsze osiągnięcia WBP w Olsztynie w ostatnim roku. Wypowiedź uzupełniły wystąpienia Krystyny Burskiej na temat inicjatywy Ameryka w Twojej Bibliotece oraz Sylwii Białeckiej o Bibliotece i Mediotece Języka Niemieckiego. Są to wyjątkowe w skali regionu kolekcje, dostępne bezpłatnie wyłącznie w WBP w Olsztynie, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy województwa.

Podsumowania roku 2012 w bibliotekach publicznych województwa dokonała Renata Pietrulewicz – kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego w Olsztynie, omawiając zarówno osiągnięte przez biblioteki wskaźniki czytelnictwa, jak i dokonując rankingu bibliotek województwa ze względu na jakość prowadzonej działalności, zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz dostosowywanie przestrzeni bibliotecznej i oferty do wymogów współczesności.

Cecylia Makiewicz z MBP w Iławie i Adam Przesław z Biblioteki Elbląskiej podzielili się z zebranymi doświadczeniem w zakresie pełnienia przez ww. placówki zadań bibliotek powiatowych, wskazując na obszary wsparcia, jakimi można objąć biblioteki niższego szczebla.

Ofertę szkoleniową WBP na 2013 r. przedstawiła Joanna Przegrocka, specjalista WBP ds. doskonalenia zawodowego, a Joanna Burska zaprezentowała kierunki zmian w statystyce bibliotecznej.

W komunikatach przekazano uczestnikom dodatkową ofertę dla bibliotekarzy – zachęcano do udziału w 8. Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się tym razem w Olsztynie w dniach 12-13 września 2013 r. , przedstawiono możliwości współpracy z latarnikami polski cyfrowej, w zakresie podnoszenia umiejętności ICT u osób w wieku senioralnym, a także podano wyniki statystyczne korzystania z platformy i-buk.pl przez użytkowników 21 bibliotek województwa, które biorą udział w projekcie „i-buki dla bibliotek”. Uczestników konferencji poinformowano także o wydarzeniach w okręgu SBP, w tym o kandydowaniu warmińsko-mazurskiego bibliotekarza roku 2012 – pani Sylwii Czacharowskiej do tytułu ogólnopolskiego bibliotekarza roku.

Podczas konferencji pożegnano odchodzącą na emeryturę długoletnią dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie – Ewę Sotomską. Uczczono minutą ciszy zmarłeą dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Braniewo – Mieczysławę Stepnowską.

powrót