Czytanie na ekranie - spotkanie z Bernadettą Darską
17 kwietnia 2013 r.

17 kwietnia 2013 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbyło się spotkanie z dr Bernadettą Darską ph. „Czytaniu na ekranie, czyli literackich podróżach (nie tylko) wirtualnych”. Był to kolejny wykład organizowany przez Latarników Polski Cyfrowej w ramach Programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

Dr Bernadetta Darska, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, autorka bloga „A to książka właśnie” opowiedziała o nowym elektronicznym życiu tradycyjnych książek i interesujących związkach literatury i Internetu. Uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach, jakie oferuje sieć w kontekście promowania czytelnictwa, angażowania się w pisanie i dyskusje o książkach oraz tworzenie własnych projektów literackich, np. portali poświęconych kulturze czy czasopism kulturalnych. Media internetowe świetnie koegzystują z innymi formami uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a nawet poszerzają komunikacyjne możliwości. Dowodzą tego przykłady rodzenia się rozpoznawalnych środowisk działających w sieci i koncentrujących się wokół książek.

Współorganizatorzy:
Latarnicy Polski Cyfrowej

powrót