„Jak czuwać nad bezpieczeństwem swojego dziecka w Internecie?”

Od 14 lutego do 14 marca 2013 r. w każdy wtorek w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie odbywały się warsztaty dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców ph. „Jak czuwać nad bezpieczeństwem swojego dziecka w Internecie?”. Zajęcia prowadzili pracownicy Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie: pedagog Monika Wojcicka-Walczak i psycholog Robert Kuriata.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z cyberprzemocą, sekstingiem, hejtingiem, przestępstwami w sieci oraz uzależnieniem od komputera i Internetu. Uczestnicy poznawali podstawowe metody ochrony przed zagrożeniami, zabezpieczenia komputera, filtrowania treści internetowych i rozpoznawania symptomów siecioholizmu oraz procedury reagowania na cyberprzemoc i organizacje oferujące pomoc poszkodowanym. Każdy z uczestników otrzymał również wykaz literatury związanej z tematyką warsztatów.

Współorganizator:
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

powrót