Marta Bulik - „Kobiece twarze islamu”

8 marca 2013 r. w Czytelni Książek WBP odbył się wernisaż wystawy prac Marty Bulik pt. „Kobiece twarze islamu”. Zaprezentowane na wystawie prace podejmują temat egzystencji kobiet w kulturze islamu. Wystawa była wydarzeniem towarzyszącym Olsztyńskiej Manifie 2013.

Dominujący przekaz medialny, który narzuca wizję kobiety wschodu, jako istoty zgnębionej przez patriarchalny system społeczno-kulturowy, skłonił mnie do przeanalizowania, w jakim stopniu jest on prawdziwy. Udało mi się dotrzeć do wielu bezpośrednich relacji, sięgnęłam też do fragmentów Koranu, poruszających tematy praw i obowiązków kobiet i mężczyzn, ich role w społeczeństwie, a także sposób funkcjonowania rodziny.
Moje wnioski z tej analizy nie potwierdziły jednoznaczności przekazów medialnych. Wszędzie mogą zdarzać się sytuacje skrajne, odbierające kobiecie człowieczeństwo, jednak nie stanowi to reguły. W Azji, a w szczególności w krajach arabskich, dominuje patriarchalny typ rodziny, jednak nasze pojmowanie roli kobiety w tych społeczeństwach jest bardzo często stereotypowe. Europejczyk postrzega muzułmankę za zasłoną jako kobietę uwięzioną, natomiast sama kobieta, traktuje ją jako rodzaj schronienia.
Chusta paradoksalnie bywa orężem równości społecznej. Sprawia, że kobiety nie mogą konkurować ze sobą atrybutami urody fizycznej, stwarzając pole dla wzajemnej otwartości i życzliwości. Pozorne odseparowanie od świata, w rzeczywistości łączy je z tym światem, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa i usuwa rywalizację, nawet tę, która pozostaje utajona w świadomości.
Wielość i jaskrawość kolorów zastosowanych w prezentowanych na wystawie pracach, odzwierciedla bogactwo emocji towarzyszących odkrywaniu nieznanego świata, a natężenie barw symbolizuje świat wewnętrzny człowieka, który nigdy nie jest stonowany.

Marta Bulik

O autorce:

Marta Bulik, studentka studiów magisterskich na kierunku Architektura krajobrazu. Członek Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, sekretarz klubu Ziemia Warmińska w Stowarzyszeniu Absolwentów UWM. Współpracuje z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Stowarzyszeniem Warnija, jako wolontariusz i społecznik działa na rzecz Olsztyna. Pasja tworzenia towarzyszy jej niemal od zawsze. Początkowe swobodne próby malarskie zostały ukierunkowane w Pałacu Młodzieży na zajęciach plastycznych pod opieką Anity Raczyńskiej, która przez kilka lat pomagała w rozwijaniu artystycznych działań autorki. Autorka prezentowała swoje prace na czterech wystawach indywidualnych: „Twarzą w twarz z kolorem” (2011, Biblioteka UWM), „Twarz zapisana kolorem” (2011, Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie), „Twarz w kolorze” (2012, Urząd Wojewódzki w Olsztynie) oraz „Ciała w tłumie” (2012, Klub Baccalarium w Olsztynie). Brała udział w wystawie zbiorowej w II wernisażu członków grupy A*R*T pracowników UWM (2012, Biblioteka UWM).

powrót