Letycja Pietraszewska „Porcelana”
5 lutego 2013 r.

W Starym Ratuszu WBP została zorganizowana wystawa „Porcelany” Letycji Pietraszewskiej. Ekspozycja została poszerzona o tematyczną prezentację książek ze zbiorów WBP.

Letycja Pietraszewska jest artystką ceramikiem mieszkającą i tworzącą na Warmii. Po pięciu latach studiów w Londynie powróciła do miejsca, gdzie się urodziła i wychowała.
Letycja ukończyła studia licencjackie na wydziale Art and Design z tytułem ceramika na University of Westminster w Londynie. Wyjazd na wymianę studencką na State University of New York w New Paltz rozszerzył jej doświadczenie o dziedzinę designu i pozwolił jej spojrzeć na ceramikę z bardziej praktycznej perspektywy.

W swojej pracy Letycja chce zachować nowoczesne, dynamiczne podejście do ceramiki, ale jednocześnie nie przekreśla tradycji. Różnorodność jej prac, od dekoracyjnych przez rzeźbiarskie po przedmioty użytkowe, odzwierciedla jej chęć poznania wszechstronności, jaką daje tworzenie w glinie.
Autorka prowadzi również warsztaty ceramiczne, podczas których uczestnicy mogą nauczyć się różnych technik lepienia, wypalania i wykonania własnych projektów.

W Starym Ratuszu WBP autorka prezentowała prace, w których stara się przywrócić dawną wartość ceramiki stołowej, utraconą przez zanik manier i obyczajów oraz zubożenie naczyń użytkowych.

Po wielu wiekach wzbogacania naszej etykiety i codziennych rytuałów, projektowania pięknie zdobionych naczyń wydaje się, że obecnie sprowadzamy jedzenie do pierwotnej postaci: zaspokojenia głodu.
Patrząc na szybko rozwijające się sieci „na wynos”, zdaje się, że pięknie dekorowana porcelana została zastąpiona papierowymi, plastikowymi oraz aluminiowymi pojemnikami. Podczas gdy zużyte pojemniki tworzą ciągle rosnące sterty śmieci, zastawy porcelanowe można oglądać na półkach w muzeum jako pozostałość po wymarłej cywilizacji.
Letycja tworzy obiekty, które łączą relacje pomiędzy starym a nowym, bogatym a jednorazowym. Większe formy rzeźbiarskie traktuje jako aluzje do sterty śmieci tworzonych przez nasze nowoczesne nawyki żywieniowe, co daje poczucie zaprzepaszczonej tradycji ceramiki. Mimo że mówi o utracie kultury, dekadencji i marnotrawstwie, obiekty, które tworzy, dają poczucie elegancji, zachęcają nas do otaczania się przedmiotami, które wzbogacają nasze życie.

powrót