„Poszli nasi w bój bez broni… Gloria victis”
17 stycznia 2013 r.

W Czytelni Książek w Starym Ratuszu WBP odbył się wernisaż wystawy pt.: „Poszli nasi w bój bez broni… Gloria victis”. Wystawa ta zorganizowana została przez pracowników WBP z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Jest ona przypomnieniem, tego jednego z najważniejszych zrywów wolnościowych w historii Polski, jego znaczenia dla narodu polskiego i późniejszych losów Polski. Wystawa to 10 tablic, z której każda jest pewnym kompendium wiedzy o powstaniu i jego kontekstach, zawierają one m.in.: kalendarium wydarzeń, biogramy głównych przywódców powstania, stroje i wyposażenie wojska, pieśni patriotyczne śpiewane w tamtym czasie, informacje o ludziach kultury, zaangażowanych w powstanie, wiadomości o wykorzystaniu motywu Powstania Styczniowego w późniejszej literaturze polskiej, jak również w malarstwie. Wystawa poszerzona została o prezentację tematycznie z powstaniem związanych książek i albumów ze zbiorów WBP w Olsztynie.

powrót