„Areszt Sztuki kontra Front Sztuki”
9 listopada 2012 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy pt: "Areszt Sztuki kontra Front Sztuki". Dwa Stowarzyszenia skupiające ludzi kultury i sztuki, olsztyński Areszt Sztuki i Front Sztuki z Warszawy, stanęły po przeciwnych stronach barykady, wysyłając po 12 przedstawicieli, aby zmierzyć swe siły, wystawiając 24 prace i konfrontując swe dokonania na niwie Sztuki.
Na tej artystycznej ofensywie formalnie przedstawiane obiekty były mocno zróżnicowane od prac abstrakcyjnych po realizm, często społecznie zaangażowane.

Pomysł na wspólną wystawę zrodził się w zeszłym roku, przy okazji wystawy Frontu Sztuki, która odbyła się w olsztyńskiej Galerii Amfilada MOK w ramach projektu Konfronty czyli Artystyczne Konfrontacje Frontu Sztuki.

Czytamy na stronie Frontu:
Celem projektu "Konfronty" jest nawiązywanie szeroko zakrojonego dialogu, tak pomiędzy samymi artystami związanymi z Frontem Sztuki, jak i w relacji "twórca - odbiorca", a także między artystami ze stowarzyszenia, a środowiskami twórczymi miast, w których "Konfronty" akurat odbywają się. Zależy nam na nawiązywaniu relacji z ludźmi z całej Polski, na integracji różnorodnych środowisk artystycznych, w wyniku czego, powstać by mogły kolejne interesujące projekty związane ze sztuką.


Tam, Iwona Bolińska-Walendzik (Areszt Sztuki) i Jolanta Badyna ( Front Sztuki) postanowiły, że dobrze by było zorganizować wspólną wystawę, gdzie członkowie tych dwóch Stowarzyszeń o militarnych nazwach mogłyby się spotkać i z jednej strony dokonać artystycznej konfrontacji, a z drugiej, zintegrować się, nawiązać szerszą współpracę, wymienić się doświadczeniami, jak również wspólnie propagować działania kulturalne oraz przepływ myśli twórczej.


Barwy Aresztu Sztuki reprezentowali:
Iwona Bolińska-Walendzik, Elżbieta Boniecka-Milowicz, Tadeusz Brzeski, Adam Cieślak, Elwira Iwaszczyszyn, Wioletta Jaskólska, Adam Kurłowicz, Ewa Plichta-Lubieniecka, Bartek Świątecki, Marek Świątecki, Julita Wiench oraz Renata Zimnicka-Prabucka.

Pod Sztandarami Frontu Sztuki stali:
Jolanta Badyna, Krzysztof Borkowski,
Magda Fokt, Kama Jackowska, Paweł Jackowski, Edyta Jurkowska, Maria Piątek, Alek Slon, Zbigniew Sikora, Sabina Twardowska, Marek Zając i Karolina Zwoniarska.


Kuratorami wystawy były:
Iwona Bolińska-Walendzik (Areszt Sztuki)
Karolina Zwoniarska (Front Sztuki)


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Areszt Sztuki" powstało w maju 2005 r. w Olsztynie z inicjatywy grupy artystów z Warmii i Mazur. Pomysłodawcą powołania stowarzyszenia był Marek Świątecki. Stowarzyszenie powstało w celu promocji regionalnych przedsięwzięć twórczych oraz prowadzenia działalności integrującej środowisko artystyczne. Ważnym punktem działań Stowarzyszenie są starania o powołanie Regionalnego Centrum Sztuki z siedzibą w obecnym Areszcie Śledczym w Olsztynie. W ramach działalności Stowarzyszenie "Areszt Sztuki" od kilku lat również inspiruje oraz pomaga w realizacji artystycznych projektów i inicjatyw kulturalnych. Udziela pomocy i wspiera artystów w ich indywidualnych i zbiorowych prezentacjach i wystąpieniach. Organizuje działalność artystyczną we wszelkich jej formach (wystawiennictwo, literatura, estrada, teatr, taniec itd.) oraz medialną promocję w tym zakresie. Tworzy ofertę wymiany kulturalnej umożliwiającej promocję artystów Warmii i Mazur w Polsce i zagranicą (Włochy, Litwa, Francja, Niemcy, Dania). Prezentuje interesujące polskie i zagraniczne propozycje kulturalne w regionie, organizuje i prowadzi plenery, warsztaty, festiwale i konkury artystyczne. Angażuje się w edukację kulturalną, wspieranie lokalnych ośrodków kultury, działań na rzecz zachowania i utrwalania tradycji kulturowej Warmii i Mazur oraz archiwizowanie wybitnych osiągnięć twórczych artystów regionu. Najbardziej aktywnym jest środowisko plastyczne, aczkolwiek Stowarzyszenie stara się rozs zerzyć swoją działalność w kręgach muzycznych, literackich i teatralnych.

http://aresztsztuki.republika.pl/

Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki powołane zostało w 2009 r. w Warszawie z inicjatywy młodych twórców, związanych z warszawską ASP. Pomysłodawcą była Karolina Zwoniarska, jednak Stowarzyszenie prężnie funkcjonuje dzięki 20 twórcom z różnych miejsc, tak z Polski jak i zagranicy. Głównym celem Stowarzyszenia jest tworzenie w Warszawie aktywnego ośrodka stanowiącego miejsce powstawania, eksponowania i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych twórców z kraju i zagranicy, otwartego na różnorodne postawy twórcze, współpracującego z innymi ośrodkami i środowiskami artystycznymi w kraju i zagranicą. W 2012 r. po długich staraniach dzięki przychylności władz dzielnicy Ochota, Stowarzyszenie Front Sztuki wraz z dwoma innymi, powołało do życia Kamienicę Artystyczną Ta3, gdzie twórcy: malarze, graficy, scenografowie, fotograficy i ludzie teatru mają swoje pracownie, jak również miejsce, gdzie mieszkańcy, nie tylko warszawskiej Ochoty mogą mieć, bezpośredni kontakt ze Sztuką.

http://frontsztuki.blogspot.com/

powrót