„Przypadki szczególne – nowe komiksy niemieckojęzyczne”
5 listopada 2012

Komiks cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko wśród dzieci i młodzieży – księgarnie mają równie szeroką i różnorodną ofertę dla dorosłych, powstają wydawnictwa specjalizujące się wyłącznie w komiksie i powieści graficznej, a uczelnie artystyczne tworzą nowe kierunki poświęcone tej formie przekazu. Komiks jako gatunek silnie się rozwija – w opisach wydawniczych i biogramach artystów rozróżnia się komiks, powieść graficzną, historię ilustrowaną, książkę obrazkową (nie tylko dla dzieci), adaptację literacką. Przejmowane i adaptowane są również terminy z dziedziny teorii literatury, takie jak: powieść edukacyjna, poradnik, reportaż – komiksy okazują się różnorodne ze względu na formę i treść, przestają być formą rozrywki czy literaturą w wersji uproszczonej, a wiele z nich to ambitne artystyczne i literackie projekty.
Właśnie takie „przypadki szczególne” – komiksy wyznaczające nowe trendy artystyczne, podejmujące nowe tematy – prezentujemy na wystawie „Graphic Novel 2012”, którą oglądać można od 5 do 30 listopada 2012 r. w Piątce – Bibliotece Dzieci i Młodzieży oraz w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 5. Główny zrąb wystawy stanowi kolekcja „Grenzfall – Comic-Kollektion 2012”, która swoją premierę miała podczas tegorocznych targów książki we Frankfurcie, a którą możemy podziwiać w Olsztynie dzięki współpracy WBP z Goethe-Institut w Warszawie. Dodatkowo prezentujemy również – nie mniej piękne i ciekawe – najnowsze komiksy ze zbiorów Biblioteki Niemieckiej, zachęcając do ich wypożyczania.

powrót