Otwarcie budynku WBP przy ul. 1 Maja 5 (konferencja prasowa)
24 października 2012 r.
Biblioteka - Twój czas, Twoje miejsce
„Warmia i Mazury regionem Zjednoczonej Europy”

Około 100 osób (przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, urzędu miasta, nauki, instytucji kultury, inwestora, projektantów, wykonawcy i lokalnych mediów) uczestniczyło w uroczystym otwarciu zrewitalizowanego budynku WBP w Olsztynie 24 października 2012 r. Budynek został odnowiony w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury”.

Marszałek Jacek Protas przeciął symboliczną wstęgę. Goście obejrzeli budynek od piwnic po tarasy na dachu. Zainteresowanie wzbudziły zabytkowe maszyny w Pracowni Starych Technik Drukarskich, Pracownia Konserwacji Zbiorów, komputery dla osób niedowidzących i nie tylko…

Dyrektor WBP powitał gości. Marszałek wzniósł toast „za rozkwit naszej warmińsko-mazurskiej kultury, a szczególnie za zdrowie ludzi kultury…” Pracownicy WBP usłyszeli dużo miłych słów również od przedstawicieli Urzędu Miasta oraz innych olsztyńskich instytucji i organizacji. To było ich święto, bowiem wiele osób zatrudnionych w bibliotece przyczyniło się do realizacji tego projektu. Jedni pracowali bezpośrednio przy projekcie, remoncie, przeprowadzkach, inni zastępowali lub wspierali tych pierwszych.  Dyrektor WBP wręczył podziękowania pracownikom WBP oraz przedstawicielom wykonawcy i osobom wspierającym zadanie. Dwie osoby zostały wyróżnione Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Uroczystość  uświetnił koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej II stopnia w Olsztynie. Młodzi muzycy przygotowani zostali przez Karola Jurczaka. Po koncercie goście i gospodarze rozmawiali przy cateringu o przyszłych działaniach biblioteki.

Całkowita wartość projektu: 4 537 691,95 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 744 776,70 zł
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.2 Rewitalizacja miast
Wkład własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1 792 915,25 zł

powrót