„60 lat kortowskiej Alma Mater w fotografii”
31 sierpnia 2012 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy pt: „60 lat kortowskiej Alma Mater w fotografii”. Wystawa ta jest prób± przedstawienia historii olsztyńskiej uczelni od momentu wej¶cia na plac budowy pierwszych maszyn i adaptacji budynków poniemieckich po dzień dzisiejszy. Na ekspozycję składaj± się plansze przygotowane z fotogramów udostępnionych przez Jerzego Walugę, prof. Barbarę Grudniewsk± oraz jej męża prof. Czesława Grudniewskiego.


Organizatorzy:
Klub "Ziemia Warmińska" Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego;
Akademickie Centrum Kultury UWM

powrót