„Leichte Lektüre” - wręczenie nagród laureatom konkursu
11 czerwca 2012 r.

W atrium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Leichte Lektüre”. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów w województwie warmińsko-mazurskim i miał charakter interdyscyplinarny - uczestnicy zgłaszali prace plastyczne inspirowane lekturą dowolnego tekstu typu „Leichte Lektüre” ze zbiorów Medioteki Języka Niemieckiego przy WBP w Olsztynie.

Leichte Lektüren (tłum. łatwe lektury) to teksty o charakterze fabularnym w uproszczonej wersji językowej dostosowanej do umiejętności osób uczących się języka niemieckiego (od A1 do B2 wg Europejskiego Opisu Poziomów Biegłości Językowej). Konkurs miał na celu zachęcenie młodzieży do samodzielnego czytania tekstów w języku niemieckim niezależnie od poziomu znajomości języka, kształtowanie postawy samodzielności w rozszerzaniu kompetencji językowych uczniów, przybliżenie młodzieży aktualnego obrazu Niemiec oraz rozbudzenie kreatywności młodzieży. Zgłoszono 40 prac ze szkół z całego województwa.

Jury w składzie:

 • Sylwia Białecka - bibliotekarka WBP w Olsztynie,
 • Agnieszka Kubińska - nauczycielka języka niemieckiego, prezeska olsztyńskiego oddziału PSNJN
 • Alicja Kędzierska - nauczycielka języka niemieckiego
 • dr Iwona Bolińska-Walendzik - artysta plastyk, pracownik WBP w Olsztynie

postanowiło nagrodzić i wyróżnić sześć prac:

 • I miejsce - praca Kornelii Kalbarczyk z Gimnazjum nr 2 w Olsztynie (ilustracja do lektury „Elvis in Köln”, opiekun - Anna Brzostek, nauczyciel języka niemieckiego)
 • II miejsce - praca Karola S. z Gimnazjum nr 2 w Olsztynie (ilustracja do lektury „Der Märchenkönig”, opiekun - Anna Brzostek, nauczyciel języka niemieckiego)
 • III miejsce - praca Moniki Cysewskiej z Gimnazjum w Stankowie (ilustracja do lektury „Der Märchenkönig”, opiekunowie - Agata Sieroń, nauczyciel języka niemieckiego, Dorota Orzech, nauczyciel plastyki
 • wyróżnienia:
  • praca Kingi Mierzejewskiej z Gimnazjum nr 1 w Szczytnie (ilustracja do lektury „Der Märchenkönig”, opiekun - Magdalena Archacka, nauczyciel języka niemieckiego)
  • praca Karoliny Jadanowskiej z Gimnazjum nr 4 w Olsztynie (ilustracja do lektury „Gebrochene Herzen”, opiekun - Lidia Smolec, nauczyciel języka niemieckiego)
  • praca Magdaleny Brojanowskiej z Gimnazjum w Dobrym Mieście (ilustracja do lektury „Tausend Spiegel”, opiekun - Monika Różanowska-Pytlarczyk, nauczyciel języka niemieckiego)

Wręczeniu nagród towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej prezentującej nadesłane prace (zgodne z regulaminem) oraz warsztaty ilustracji, które poprowadził artysta plastyk Jarosław Korzeniewski.

Wystawa „Leichte Lektüre” czynna do 29 czerwca (gabloty przy Czytelni Czasopism).


Organizatorzy konkursu:

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
 • Goethe-Institut w Warszawie
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Oddział w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

powrót