„Pracownia projektowania graficznego prof. UWM Piotra Obarka - Instytut Sztuk Pięknych Wydział Sztuki UWM w Olsztynie - Sztuka Myślenia”
8 czerwca 2012 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy "Pracownia projektowania graficznego prof. UWM Piotra Obarka - Instytut Sztuk Pięknych Wydział Sztuki UWM w Olsztynie - Sztuka Myślenia". Profesor Obarek przy organizacji tej wystawy skoncentrował się głównie na pokazaniu plakatów, ilustracji książkowych i logo wykonywanych przez studentów w ciągu ostatnich kilku lat. Jak sam podkreśla w sztuce plakatu i ilustracji najbardziej liczy się pomysł i liternictwo. To zgranie i dobra kompozycja jest gwarancją udanej pracy i sukcesu.PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
Sztuka Myślenia
   Projektowanie graficzne to jedna z form wypowiedzi artystycznej.
Zawiera w sobie moc dziedzin sztuki, od rzeźby, rysunku, malarstwa, grafiki, aż po multimedia... Wykorzystuje wiele technik, lecz dąży do lapidarności. Usytuowane na granicy sztuki użytkowej dotyczy plakatów, gazet, szeroko rozumianej reklamy...
   Komunikat graficzny oddziałuje ekspresją, bądź skłania ku refleksji. Ubrany w określoną estetykę, zaprasza do konstruowania łańcuchów skojarzeń.
   Twórca, projektant pragnie zadziwić, poruszyć, sprowokować...
Projektowanie wymaga podejmowania świadomych decyzji.
To s z t u k a m y ś l e n i a, zmuszająca do myślenia.

Prof. UWM Piotr Obarek

powrót