Korespondencja dawniej i dzi¶
24.04.2012

W Czytelni Czasopism w Starym Ratuszu WBP odbyła się prezentacja przedmiotów tematycznie zwi±zanych z korespondencj±. Pokaz został zorganizowany dla osób niewidomych i niedowidz±cych z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paukszty w Olsztynie. Spotkanie rozpoczęła od wprowadzenia o historii korespondencji Izabela Fr±ckowiak. Następnie udostępniano uczestnikom eksponaty, które poznawali głównie za pomoc± dotyku. Dodatkowo o wszystkich obiektach opowiadała Magdalena Strzyż o ich kształcie, fakturze, materiale, z którego zostały wykonane oraz historii i pochodzeniu autentycznych listów i pocztówek, pięknych papeterii i różnorodnych przyborów do pisania.

powrót