„Kalbanti žeme - Ziemia mówi”
13 kwietnia 2012 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż poplenerowej wystawy „Kalbanti žeme - Ziemia mówi” artystów z Łotwy, Francji, Litwy i Polski w ramach projektu „The art web” . Wystawa w Galerii Stary Ratusz jest kolejną okazją do zaprezentowania prac powstałych podczas pleneru pt.: „Kalbanti žeme - Ziemia mówi” 2011. Na wystawie oglądać można obrazy wykonane w wielu technikach malarskich. W międzynarodowym plenerze zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Asocjacija Zanavyku seimelis” i administrację Rejonu Sakiai, który odbył się w Gelgaudiszkach na Litwie, uczestniczyło 12 artystów, z których sześciu przyjechało do Olsztyna.

- Jestem bardzo zadowolona z udziału w tym plenerze - mówi Barbara Kolejnik - organizatorzy nie tylko stworzyli nam doskonałe warunki do pracy, ale także zadbali o poznanie walorów krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego i współczesnej kultury litewskiej. Był czas na pracę, na poznanie innych twórców i na naładowanie akumulatorów do dalszej twórczej pracy.

- Plener odbywał się nad Niemnem, w zabudowaniach i olbrzymim parku należących do dworu Sapiechów. Otoczenie inspirowało nas do poszukiwań artystycznych - mówi Zbigniew Mieruński - dzięki temu powstały prace ciekawe i bardzo różnorodne. Nawet moje obrazy wykonane podczas pleneru zaskoczyły mnie samego. Wszystkiemu towarzyszyła doskonała atmosfera, jaką pamiętam od początków mojej współpracy z Litwinami.


Artyści uczestniczący w plenerze:
Valentinas Antanavičius
Rima Baukaite
Ramunas Dagys
Jonas Daniliauskas
Remigijus Janušaitis
Barbara Kolejnik
Catherine Launay
Peeter Maimik
Zbigniew Mieruński
Lolita Rugyte
Audrone Vorevičiene
Algimantas Vorevičius


Organizatorzy pleneru: Stowarzyszenie „Asocjacija Zanavyku seimelis” i  administracja Rejonu Sakiai (Litwa)

Współorganizacja wystawy: Zbigniew Mieruński

powrót