5. Międzynarodowy Salon Fotograficzny Martwa natura w fotografii. Częstochowa 2011
30 marca 2012

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy 5. Międzynarodowy Salon Fotograficzny Martwa natura w fotografii. Częstochowa 2011. Już po raz drugi mamy przyjemność gościć w Olsztynie pokonkursową wystawę z Częstochowy. Tym razem wprowadził w świat prac, których tematem była martwa natura, znany fotograf Mieczysław Wieliczko. Na wernisażu pojawili się także uczestnicy konkursu, autorzy z Olsztyna.

5. Międzynarodowy Salon Fotograficzny Martwa natura w fotografii. Częstochowa 2011
Organizowany w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie co dwa lata, Salon Martwa natura ma już swoją tradycję. Jest konkursem cenionym w środowisku fotografików, a regulamin dopuszcza udział zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Oryginalność konkursu wynika z jego tematu - martwa natura to temat zaczerpnięty z innej dziedziny sztuk wizualnych - malarstwa.

Martwa natura w malarstwie polegała na przedstawianiu przedmiotów użytkowych, np. naczyń stołowych oraz kwiatów, żywności, zabitych zwierząt itp. ułożonych tak, aby tworzyły efektowną kompozycję. W XVII wieku martwa natura należała do niezwykle popularnych tematów. Nierzadko, pod pozorem kompozycji realistycznej ukrywały się treści alegoryczne, symboliczne, czy moralizatorskie. Często były to martwe natury o charakterze vanitatywnym, podkreślające aspekt przemijania - kwiaty, owoce, świece, czaszki, owady, lustra, czy wreszcie uszkodzone przedmioty. Niekiedy umieszczano je na obrazach wraz z przedmiotami życia codziennego, takimi jak książki, czy przybory, które uosabiały tzw. vita contemplativa oraz obiektami cennymi - z zakresu vita voluptuaria, a także łączono z symbolami odrodzenia, np. kłosami. Całość miała stanowić metaforę upływu życia ludzkiego i efemeryczności dóbr ziemskich.

Na pomysł przekształcenia tematu charakterystycznego i realizowanego przede wszystkim w malarstwie w temat zmagań konkursowych dla fotografików wpadł znany częstochowski artysta fotografik - Janusz Mielczarek.

To trudny temat, ale jednocześnie wyzwalający kreatywność i osobiste spojrzenie.

Autorzy zdjęć reprezentują bowiem różne stylistyki i podejścia do fotografowanych przedmiotów oraz ich tła czy kontekstu. W zależności od ujęcia bądź oświetlenia ujawniają i eksponują ich trudne często do spostrzeżenia i zdefiniowania cechy; nadają im w ten sposób nowy wymiar, niejednokrotnie daleko wykraczający poza zwykłą percepcję. A mowa tu głównie o przedmiotach codziennego użytku, wydawało by się pozbawionych jakiegoś szczególnego znaczenia czy uroku. Na prezentowanych na wystawie zdjęciach owe z pozoru mało znaczące przedmioty awansują do rangi obiektów godnych dostrzeżenia i artystycznego udokumentowania.

Pierwszy konkurs odbył się w 2004 roku i wzbudził spore zainteresowanie fotografujących, kolejne edycje (2005, 2007, 2009 i 2011) roku miały już uczestników z kilkunastu krajów świata (Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Holandia, Izrael, Niemcy, Rosja, Rumunia, Ukraina, Włochy i Wietnam, Kanada) i gromadziły do oceny po kilkaset prac.

W 2011 roku po raz pierwszy częstochowskiemu Salonowi patronowała Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP, co znacznie podnosi rangę wydarzenia. Medale FIAP - najważniejsze nagrody konkursowe, są bardzo pożądanym trofeum dla artystów fotografików.


Współorganizator: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

powrót