„Co za nami, co przed nami?”
- podsumowanie działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 r. oraz wybrane planowane działania na rok 2012.

Olsztyn, 26.03.2012 r.

W dniu 26 marca 2012 r. odbyła się doroczna konferencja dla kadry zarządzającej bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas konferencji Elżbieta Kalinowska, Zastępca Dyrektora Instytutu Książki, wręczyła nagrodę Ani Chaberskiej z Dyskusyjnego Klubu Książki w Działdowie, laureatce ogólnopolskiego konkursu na najlepszą recenzję nadesłaną przez klubowiczów DKK w 2011 r.

Diagnozę sytuacji bibliotek publicznych w 2011 roku w świetle analizy danych statystycznych dokonała Renata Pietrulewicz, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Olsztynie.

Uczestników konferencji zapoznano również z zaplanowaną przez WBP w Olsztynie ofertą szkoleniową skierowaną do bibliotekarzy. Omówiono założenia programowe projektów: „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”, „O finansach... w bibliotece” oraz regulamin konkursu „Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”. Przedstawiono propozycję szkoleniową dla bibliotekarzy przygotowaną przez absolwentów Szkoły Trenerów STOP. Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP Wiesława Borkowska-Nichthauser zachęciła do zgłaszania kandydatur do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Zarząd Główny SBP pn. „Bibliotekarz Roku 2011” i do udziału w dniu 9 maja br. w obchodach Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza w MBP w Lidzbarku Warmińskim.

Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele bibliotek publicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego: Anna Rok i Marlena Kord z MBP w Barczewie, Joanna Farulewska z MBP w Morągu, Adrian Stachurski z MBP w Reszlu, którzy mówili o wykorzystaniu czytników e-booków w ich placówkach, Irena Kochańska-Matejczuk z MBP w Braniewie, Halina Kaczmarska i Elżbieta Olsza z GBP Gwiździny prezentowały swoje osiągnięcia w zakresie dokumentowania historii lokalnej, a Maria Mikołajczyk z MBP w Mrągowie zachęcała do udziału w e-learningowym kursie „Login: biblioteka”.

Ważną częścią konferencji było pożegnanie przechodzących na bibliotekarską emeryturę Danuty Pol-Czajkowskiej, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Antoniego Sokołowskiego, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Giżycku.

 

powrót